Styrkebasert: To kvinner smiler mot kameraet.
ALDER ER BARE ET TALL

Slik får du godt samspill i det nye arbeidslivet

Utviklingen i arbeidslivet går lynraskt, og de unge som kommer inn har ofte helt andre forventninger enn generasjonene før seg. Hvordan unngå kulturkrasj? Stikkord er relasjonell kompetanse og styrkebasert teamarbeid. 

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Ellen Johanne Jarli
Dato

Vi har bedt Assessit kommentere utfordringene som rask utvikling og nye krav til arbeidsliv og ledelse kan føre til.  Anne Mørup-Andersen er kommunikasjonsansvarlig og prosjektleder for Årets Unge Ledere og Kaja Eidet Eikeland er leder for rekruttering og executive search i selskapet.

-De unge er ambisiøse, vil raskt realisere seg selv og komme i posisjon. De er digitalt sterke, lærer detaljer fort, og tar høyt tempo som en selvfølge. Eldre arbeidstakere har en større forståelse for kompleksitet og helhet. Det er viktig å sette disse sammen, slik at de kan jobbe styrkebasert, mener Eikeland.

Hun understreker at alle i dag må utvikle seg for å henge med i arbeidslivet, man må være nysgjerrig:

-Men unge og eldre lærer ofte forskjellig, og har ulike styrker. Styrkebasert sammensetning av ledergrupper kan gi veldig gode resultater, og jeg tror på en toveis mentorordning.

Mental alder

Hun mener dessuten at alder ofte får altfor stor plass når klientene planlegger rekruttering:

-Vi utfordrer dem ofte på det. Hvorfor skal de ha en på 35, når vi finner den kompetansen de er ute etter hos en på 55? Og omvendt.

Mørup-Andersen er veldig enig:

-Det handler ikke om alder, men om en mental innstilling. En godt voksen person kan være ung i hodet. En 55-åring i dag har mange år igjen i arbeidslivet, og må holde seg oppdatert.

Selv om alder bare er et tall, og ikke nødvendigvis sier så mye om en person, ser man svært tydelig en ny mentalitet, og ledere må legge til rette for godt samspill. Unge mennesker kommer ut i arbeidslivet med en helt annen personlig ballast og tro på seg selv, enn det som var vanlig før. De tar for eksempel autonomi og en stor grad av frihet som en selvfølge. Samtidig forventer de å bli utfordret, og er minimalt opptatt av trygghet. De vil ses, høres og gjøre en forskjell i et selskap som har verdier de kan stå for. Og det nytter ikke å møte dem med gammeldags holdninger. Da bytter de heller jobb, finner et miljø som har forstått dette med relasjonell ledelse, og flatere struktur.

Styrkebasert: Kvinne med langt hår smiler rett i kameraet.
Kaja Eidet Eikeland, leder for rekruttering og executive search i Assessit, understreker hvor viktig det er å sette sammen gode, styrkebaserte team.

Fleksibelt

-Unge mennesker vil ha ledere som gir tilbakemeldinger og er bra for dem, ikke ledere som instruerer og kontrollerer. De forventer fleksibilitet og stor innflytelse over eget arbeid, sier Mørup-Andersen.

Tendensrapport 2018 Årets Unge Ledere bekrefter det hun sier.

Eikeland og hennes kolleger må rekruttere riktig lederkompetanse for å få til samspillet i arbeidslivet.

– Nå kan du jo leie bil like enkelt som du laster ned musikk. Den digitale teknologien har endret mye, og mange oppgaver har blitt enklere. Kravene til lederrollen endrer seg i takt med den raske utviklingen i arbeidslivet. Ledere i dag må kunne stå i endring, være rollemodeller, ikke styrende, men inspirerende og modige. De må våge å feile, jobbe agilt og være interessert i endringene som skjer i samfunnet. De må kunne skape resultater gjennom andre. Team må være godt sammensatt, både ledergrupper og andre team, for å utnytte ulik kompetanse, kommenterer Eikeland.

 

Styrkebasert sammensetning av ledergrupper kan gi veldig gode resultater, og jeg tror på en toveis mentorordning.

Kaja Eidet Eikeland

 

Styrkebasert

Hvordan kan lederen da få til dette gode samarbeidet og få maks ut av ulike styrker?

-Jevnlige samtaler må til for å fange opp gnisninger. Og det er avgjørende at lederen ser nytteverdien hos begge generasjoner, og styrer forventingene fra begge sider, styrkebasert. Lederen må også legge til rette for å få team til å fungere, utfordre med trygge rammer, sier Eikeland.

Hun mener også at ledere må tåle at ikke alle er like, for folk har mye å lære av hverandre, og se ting fra ulike vinkler:

-Det er gøy å jobbe med virksomheter som forstår det. Det må satses på mangfold, være styrkebasert, folk skal jobbe lenge, vi kan ikke bare ha ung arbeidskraft. Den gode relasjonelle lederen stimulerer til det samarbeidsklimaet som må til.

 

Publisert i Ledertips, Ukens sak