Blindern barnestuers daglig ledere, Ebba Nytvedt og Marit Brekke på lekeplassen til barnehagen.
COACHING

Slik jobber de skjulte barnehagesjefene

Selv om Ebba Nytvedt og Marit Brekke er daglig ledere i Blindern barnestuer, er de sjeldent å finne på lekeplassen med barna.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
Siv Dolmen
Dato

Rett ved Universitetet i Oslo, i fire verneverdige bygg, har 94 barn sin barnehagehverdag. Her er det 32 ansatte, fordelt på syv avdelinger. To av dem er Ebba Nytvedt og Marit Brekke. De har jobbet som daglig ledere i Blindern barnestuer i henholdsvis 25 år og 22 år. Som mange andre tenker du sikkert at de har hverdagen sin med barna som går her, men da må du tro om igjen.

– Vi passer ikke barna. Vi er ledere av en mellomstor bedrift, og skal legge til rette for at mellomlederne her skal kunne lede både voksne og barn på en god måte. Vi gjør alt fra å skifte lyspærer til å ha ansvar for et budsjett på flere millioner kroner, forteller Brekke.

Har flere oppgaver enn de fleste

De er daglig ledere på lik linje med daglig ledere i hvilken som helst annen bedrift. Men trolig med flere oppgaver enn de fleste. Her er ingen egne ledere for blant annet lønn, økonomi, hms-arbeid og medarbeideroppfølging. Alt utføres av Nytvedt og Brekke.

– Det er nok mange som ikke tenker på vår rolle. Da vi ramset opp for styret vårt alle oppgavene vi gjør, fikk de hakeslepp. Så lenge barna har det bra, er det ikke så mange som tenker over det. Men for at barna skal ha det bra, kreves det gode ledere på toppen, sier Nytvedt.

Styrkes som ledere

For å utvikle seg selv som ledere, og høste erfaringer fra daglige ledere i samme bransje, har de startet gruppen LIF4E (Ledere i fokus for ever). Her møtes syv daglige ledere fra barnehager flere steder i landet to ganger i året. Seks av dem er medlemmer hos Lederne.

– Både Ebba og jeg har vært på NLP-kurs (Nevrolingvistisk Programmering) i regi av Lederne. Coachingverktøyene vi lærte der har gitt oss utrolig mye, og vi bruker de aktivt i samlingene vi har med de andre barnehagelederne, forteller Brekke.

 

Når vi møter folk i sosiale sammenhenger og sier at vi er daglig ledere i en barnehage, er ikke interessen der. Men om vi sier at vi styrer en middels stor bedrift med omsetning på 17 millioner kroner i året, er interessen en helt annen.

Ebba Nytvedt, daglig leder i Blindern Barnestuer

 

I samlingene settes det personlige ledermål, og de coacher hverandre. Hvordan de har jobbet med målene presenteres på neste samling.

– Du kan ikke komme uten å ha forberedt deg, så her blir du nødt til å ta oppgaven alvorlig. Vi har hatt flere samlinger og blitt trygge på hverandre, derfor tør vi gå i dybden på ulike utfordringer. Vi blir styrket og utvikler oss som ledere, forteller de.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Og de merker forskjell i den daglige driften. Tiden som assistentene og de pedagogiske lederne tilbringer på kontoret deres, for råd og samtaler, blir kortere og kortere.

– Det er et godt tegn på at vi har klart å sette mellomlederne i stand til å ta vare på sin egen ledelse. De kommuniserer seg imellom før de eventuelt kommer til oss.

Liten interesse

Utfordringen med barnehageledelse er, ifølge Nytvedt og Brekke, at det ikke legges vekt på ledelsesfaget i førskoleutdanningen. Mange av jobbsøkerne til barnehager er omsorgsmennesker, mye mer enn ledere, mener de.

– Det er viktig å lære ledelse når man skal lede så mange mennesker. Ledelse er ledelse, og jeg tror ikke det er så stor forskjell fra bedrift til bedrift, sier Nytvedt.

Blindern barnestuers daglig ledere, Ebba Nytvedt og Marit Brekke på kontoret.
Blindern barnestuers daglig ledere, Ebba Nytvedt og Marit Brekke legger til rette for at barna har det fint i barnehagen, men er sjelden å se i klatrestativene med dem.

Fremdeles lavere status

Likevel opplever de ikke at folk flest ser på daglig ledere i barnehagene på samme måte som daglig ledere i andre bedrifter. Både Nytvedt og Brekke forteller om episoder hvor statusen blir satt på prøve. 

– Når vi møter folk i sosiale sammenhenger og sier at vi er daglig ledere i en barnehage, er ikke interessen der. Men om vi sier at vi styrer en middels stor bedrift med omsetning på 17 millioner kroner i året, er interessen en helt annen, forteller Nytvedt.

Med lang fartstid i bransjen, opplever de derfor ikke at statusen har endret seg særlig. Selv om lønnen til førskolelære har blitt hevet noe, og det har hjulpet å endre tittelen fra barnehagestyrer til daglig leder.

– En daglig leder i en hvilken som helst bedrift får ikke lønn etter en bestemt lønnsstige. Så hvorfor skal vår lønn styres slik? Heldigvis har det blitt gjort noen endringer, sier Brekke og viser til forhandlings-prosessen om fastsettelse av lønns- og arbeidsbetingelser for daglige ledere som er organisert i Lederne. En avtale inngått mellom Private Barnehagers landsforbund og Lederne, som krever at det hvert år skal gjøres en individuell lønnsvurdering.

Shopper barnehageplasser

Men selv om det må jobbes videre med status for barnehageyrket, mener både Nytvedt og Brekke at mye har blitt bedre på de årene de har vært i bransjen.

– Det har blitt mye mer proft, særlig på det pedagogiske planet. Ikke minst har man blitt klar over at dette er en profesjon. Før var det ikke uvanlig at de voksne satt og strikket og solet seg i bikini mens de var ute med barna. Slik er det jo ikke lenger. Det har blitt større fokus på å synliggjøre det pedagogiske, sier Nytvedt.

Det har også blitt helt andre krav fra foreldrene, mener de. Som blant annet krav til økologisk mat og til å se det pedagogiske opplegget før de søker barnehageplass.

– I dag shopper foreldrene barnehager. Det er stor forskjell i hvilke krav de har. Men når de først har valgt oss, så stoler de på oss i hverdagen.

 

Publisert i Ledertips