VIS OMSORG

Slik tar du vare på engstelige medarbeidere

Koronaviruset er en pandemi, ingen vet hva som kommer til å skje. Det eneste vi vet er at konsekvensene blir omfattende. Det kan gjøre folk engstelige, også dine ansatte. Her er tre tips for å håndtere det.

Tekst
Helge Skivenes
Foto
iStock
Dato

Kriserådgiver Marianne Melfald i Melfald KriseKom har tre klare anbefalinger for hvordan ledere bør ta vare på engstelige medarbeidere i krisetider:

1. Tydelige arbeidsoppgaver og tydelig kommunikasjon

– Akkurat nå er det fryktelig viktig at lederen er tydelig på hva som forventes av den ansatte. Spesielt nå som vi ikke kan møtes fysisk. Nå skal lederen tilrettelegge for gode løsninger som gjør at den ansatte får konsentrert seg om arbeidet, sier Melfald og fortsetter:

– Samtidig er det viktig at lederen anerkjenner medarbeidernes økte oppgaver på hjemmefronten og legger til rette for en smidig arbeidshverdag som fungerer for den enkelte. Mange føler nå på en maktesløshet i møte med koronaviruset, da er det godt å kunne jobbe og føle seg nyttig.

 

Lederen må anerkjenne at medarbeiderne har økte oppgaver på hjemmefronten, og legge til rette for en smidig arbeidshverdag som fungerer for den enkelte.

Marianne Melfald, Melfald KriseKom.

 

– Om det er mindre arbeidsmengde enn vanlig kan man fint sysselsette ansatte med andre meningsfulle oppgaver, som gjør bedriften bedre rustet til krisen er over. Det samme gjelder ansatte som kan bli pålagt å bruke tiden på å utvide kompetansen sin ved å ta nettkurs og lese seg opp, fortsetter Melfald.

Da har den ansatte noe å fokusere på, og dermed mindre tid til å engste seg, samtidig som bedriften står bedre rustet til å møte fremtiden.

I tillegg er god kommunikasjon en nøkkelfaktor. Nå er det ekstra viktig at lederen har store ører og kommuniserer tydelig.

Dersom rykter, spekulasjoner og misforståelser får slå rot, kan det være skadelig for moralen. Lederen må agere raskt med presiseringer og oppklaringer slik at alle ansatte deler den samme situasjonsforståelsen.

– Samtidig må vi be om aksept for at vi ikke har alle svar. Alt er annerledes enn det pleier å være, og det er ikke slik at ledelsen vet alt, forteller Melfald.

Dette er en uoversiktlig situasjon, og det er bedre å si til sine ansatte at man ikke vet ennå, enn ikke å si noe. Skap en felles forståelse for situasjonens usikkerhet.

2. Hode-hjerte-hender

– En god tankeregel for hva man skal gjøre i kriser er hode-hjerte-hender, forteller Melfald.

Først må man bruke hodet og tenke rasjonelt gjennom situasjonen og finne de beste løsningene. Deretter må man ha med seg hjertet og vise at man forstår at situasjonen kan være vanskelig for hver enkelt. Så må man bruke hendene og handle. Gjennomføre tiltak og være rask på ballen.

Denne tankeregelen er også svært viktig når du skal ta vare på dine ansatte. Først og fremst må lederen finne den beste løsningen for å sikre bedriften. Deretter er det avgjørende med empati og sympati med de ansattes hverdag og situasjon.

Så er det det viktig å handle og gjennomføre viktige tiltak raskt nok. Dette bør lederen kommunisere tydelig til de ansatte slik  at de vet rasjonale bak valgene som er tatt, at de vet at hjertet er på riktig plass og at alt gjøres for å holde bedriften oppe.

3. Overlevelse

– Til syvende og sist er lederens viktigste oppgave å sørge for at bedriften overlever, forteller Melfald.

Hun fortsetter: – Det kan innebære tøffe valg som blant annet permitteringer. Selv om det kan gå hardt utover allerede engstelige kollegaer må lederen være sitt ansvar bevisst og sørge for at den ansatte har en jobb å komme tilbake til.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne