Produktivt arbeidsmiljø

Her er tallet som skremmer mange ledere

Hvis det er dårlig arbeidsmiljø på jobben, går det uten tvil ut over produktiviteten. Har du fått med deg hvor mange verdifulle timer du risikerer å miste?

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
Johnér
Dato

Forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm har nemlig funnet ut at personer som synes det er dårlig arbeidsmiljø på jobben, er mindre effektive og mindre produktive enn de som trives på jobben. Faktisk har de et produksjonsfrafall på mellom 20 og 40 prosent hver uke. I gjennomsnitt blir dette 12 til 16 timer tapt produktiv arbeidstid i uka. Det skriver kommunikasjonsdirektør Sture Bye i Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Forskning viser også at misnøye ofte kan føre til helseproblemer.

– Rundt 60 prosent av det arbeidsrelaterte sykefraværet skyldes muskel- og skjelettplager og psykiske lidelser. Rundt 11 prosent skyldes psykiske forhold, skriver Bye.

Ikke gå glipp av nyheter om ledelsesfaget!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

I en rapport utført av forskere fra hele Norden, viste Nordisk Ministerråd i 2014 at det er en sammenheng mellom arbeidsmiljø og medarbeidertrivsel. God HR-praksis, et godt arbeidsmiljø og gode resurser til å gjennomføre egne oppgaver er ofte med å påvirke hvordan folk trives på jobben. Bye viser også til tidligere forskning som viser at implementering av arbeidsmiljøtiltak har effekt på bunnlinja.

 

 

 

Et godt arbeidsmiljø gir utslag i sparte kostnader for samfunnet, en produktiv drift i bedriften og bedre helse hos kollegaene.

Sture Bye, kommunikasjonsdirektør i Statens arbeidsmiljøinstitutt

 

 

 

– Et godt arbeidsmiljø kan gi en stor produksjonsgevinst, og man kan spare mye på ikke å ha produksjonsfrafall. Her er det viktig å få fram at man trenger tiltak på organisasjonsnivå, og ikke bare rettet mot den enkelte arbeidstaker, for å oppnå gode resultater, skriver Bye og legger til at et godt arbeidsmiljø gir utslag i sparte kostnader for samfunnet, en produktiv drift i bedriften og bedre helse hos kollegaene.

 

 

Publisert i Ledertips