Illustrasjon av kvinne som blir "fanget" av stor hånd.
Kontrollerende arbeidsliv

Trussel mot norsk arbeidsliv

– Bedrifter belønner lydighet, noe som går ut over viljen til å si fra når noe er galt.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
Lederne
Illustrasjon
Darling Clementine/BYHANDS
Dato

Det sier forbundsleder i Lederne, Jan Olav Brekke. Han mener undersøkelsen fra Norsk Ledelsesbarometer er med på å understreke at deler av det norske arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor, begynner å minne om det orwellianske overvåkingssamfunnet.

– Du skal være ukritisk lydig mot virksomheten, det vil si tankene og ideene som kommer fra toppledelse og styre. Er du ikke det, får det konsekvenser for din karakter på ulike parameter som er definert av ledelsen, og det får igjen konsekvenser for lønn og karriere, sier Brekke.

Han mener dette truer hele den norske samfunnsmodellen, med høy grad av tillit mellom de ulike samfunnsleddene.

– Og da blir spørsmålet: Ønsker vi et slikt samfunn? Om svaret er nei, må en stor del av norske virksomheter og politikere snart våkne før utviklingen har gått for langt, advarer Brekke.

Handler om synliggjøring og bevisstgjøring

Lederne har vært helt i front på forskning og synliggjøring av problematikken. Nå gjennomføres det kurs på alle plan i organisasjonen for å bevisstgjøre medlemmene, som mange ganger er både arbeidstakere og bedriftsrepresentanter.

– Norsk Ledelsesbarometer, som er en grundig, årlig forskningsrapport, har vært spydspissen i dette arbeidet, og brukes svært målrettet i møter med medier, politikere og medlemmer, sier kommunikasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne.

Mistillit og konflikt

Han mener den største samfunnsmessige faren av trenden i ytterste konsekvens er at den norske arbeidslivsmodellen står i fare.

– Når bedrifter og foretak innfører denne typen systemer, gjør de det ofte av god vilje og er kanskje litt uvitende. Men de leder ofte til mistillit og konflikt. Det tjener ikke det norske arbeidslivet eller den norske samfunnsstrukturen på, sier Hov.

Lederne opplever at det har vært økt fokus og bevisstgjøring om temaet, særlig etter 22. juli-kommisjonens søkelys på kultur og ledelsesstruktur i politiet.

– Heldigvis ser vi også nå at landets øverste politiske myndigheter er bevisst på dette. Samtidig er det svært lite tillitvekkende at politiets øverste ledelse har mer fokus på struktur og antall politidistrikter enn kultur, som rapporten pekte på.

 

Der er det altfor mye fokus på ledelsessystemer som ikke harmonerer med norske arbeidslivsregler og vår egalitære tradisjon. Det fører til at fremtidens norske ledere utdannes til lederjobber uten å kjenne godt nok til spillereglene i det arbeidslivet de skal operere innenfor.

Sverre Simen Hov, kommunikasjonsleder, Lederne

 

Et paradoks

Hov forteller at de hele tiden, og stadig oftere, får konkrete tilbakemeldinger fra medlemmer som opplever et mer kontrollerende arbeidsliv. Han mener det kan skyldes at bevisstheten er høyere, men at det også er et bevis på at systemene fortsatt innføres. Han mener at blant annet dagens ledelsesutdanninger ved norske høyskoler og universiteter må ta noe av skylden.

– Der er det altfor mye fokus på ledelsessystemer som ikke harmonerer med norske arbeidslivsregler og vår egalitære tradisjon. Det fører til at fremtidens norske ledere utdannes til lederjobber uten å kjenne godt nok til spillereglene i det arbeidslivet de skal operere innenfor, mener Hov.

Han har inntrykk av at problematikken oppstår på tvers av ulike bransjer, men sier at særlig offentlig sektor har gått langt.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

– Det er et paradoks når vi vet at den skal styres av våre folkevalgte politikere. Men også flere private bransjer, særlig de med stort innslag av utenlandsk eierskap, er utsatt, avslutter Hov.

Får bestemme mindre

Også i år viser Arbeidslivsbarometeret for YS at mål for arbeidet ansatte skal utføre, settes mer eller mindre uten medbestemmelse fra de ansatte. Samtidig mener halvparten av Ledernes medlemmer at lederne i linjen får stadig mindre innflytelse på toppsjiktet. HR-avdelingen har endret seg til å bli et serviceorgan for ledelsen, ikke for de ansatte.

Publisert i Ledertips