KULTURBYGGING

Julebord i koronatid

Å ta vare på selskapets kultur har kanskje aldri vært viktigere. Hvordan kan man arrangere julebord, uten at det går på bekostning av smittevern?

Tekst
Signe Marie Sørensen og Maria Caroline Skrede
Foto
iStock
Dato

Unntakstilstander, mange på hjemmekontor og lite sosial kontakt har vært hverdagen for mange av oss i flere måneder. Dessverre vil det også prege årets julebordsesong.

Når du planlegger samlinger opp mot jul, er det lurt å legge til rette for en viss fleksibilitet i planene. Grunnen er at reglene kan endre seg raskt og flere ganger.

Men, med en god dose kreativitet er ikke alt håp ute for en samling med kollegaene dine – også i år.

Heldigitalt julebord

Er man litt kreativ, og ønsker å gå for en julebord-variant uten fysisk kontakt, finnes det flere muligheter til å arrangere et heldigitalt julebord på plattformer som Skype, Zoom eller Teams.

Avtal et tidspunkt, oppfordre alle til å fylle opp glasset med noe godt og ta på seg finstasen, og la deg inspirere av disse tipsene:

Houseparty

Gratis videotjeneste med integrerte spill og ulike quizzer.

Spillkveld

Det er mange spill som kan gjennomføres digitalt, blant dem er Gruble, Alias, Ticket to ride eller mimelek.

Lotteri

Lodd ut vin, gavekort, blomster eller noe annet hyggelig som kan sendes i posten. Wheelofnames.com eller Random.org hjelper deg med å trekke ut en vinner.

Bingo

Det finnes flere nettbaserte bingo-muligheter, blant annet Bingo baker og My free bingo cards.

Quiz

Med Kahoot kan du lage din egen quiz eller bruke en ferdiglaget.

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Les mer og meld deg inn her!

Fleksible planer

Dersom de lokale smittevernreglene og situasjonen tillater det, kan utendørsarrangementer være et alternativ.

– Utendørsarrangementer medfører mindre smitterisiko enn innendørsarrangementer. Store, luftige lokaler er bedre enn små lokaler med tett luft. Det er viktig med god plass, råder overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttets avdeling for smittevern og vaksine.

Med et julebord utendørs er det muligheter for å skape et hyggelig førjulsarrangement som ikke går i glemmeboken med det første.

Én løsning er å leie et stort partytelt, bålpanne og grillkokk, og dele opp de ansatte i små grupper, i tråd med kommunens bestemmelser for hvor mange som kan samles. Sørg for at avstanden overholdes, og at både håndsprit og andre tiltak ivaretas.

Tips: I Helsedirektoratets veileder finner du informasjon om gruppestørrelser, arrangementet og avstand.

Hold deg oppdatert på ledelsesfaget

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

5 tips til planlegging av et koronavennlig julebord

NHO Reiseliv har laget en veileder som kan gjøre planleggingen av årets julebord litt lettere. Her er deres fem tips.

 1. Tilrettelegg. Skal det arrangeres julebord på et serveringssted bør man opprette dialog med serveringsstedet i forkant av julebordet. Da kan dere sammen finne ut hvordan det kan gjennomføres trygt og i tråd med gjeldende retningslinjer.
 2. Juster størrelsen. Oppfordre til små julebord med det gjeldende maksantallet som gjelder nasjonalt eller lokalt.
 3. Smittevernvennlig transport. Tenk på hvordan de ansatte kan komme seg til og fra julebordet på mest mulig smittevernvennlig måte.
 4. Vurder alkoholmulighetene. Kanskje er det ikke tillatt med alkoholservering der bedriften holder til, eller kanskje det er tillatt, men likevel bør begrenses?
 5. Minimer fysisk kontakt. Mingling og dansing skal unngås, men det finnes andre underholdningsalternativer som kan være aktuelle. Hva med å leie inn en artist eller komiker, eller arrangere en konkurranse mellom bordene?

Se flere tips og råd til trygge julebord fra NHO Reiseliv og last ned veiledning her.

Se fhi.no og Helsenorge for retningslinjer og hvilket ansvar du har som arrangør.

Kilder: FHI, NHO Reiseliv og Aftenposten.

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

Publisert i Karriere, Ledertips, Ukens sak
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        7 700 kr pr. år.