Vær en leder, ikke en sjef
Leder vs. sjef

Vær en leder, ikke en sjef!

Å gi innhold til ledelsesbegrepet kan også gjøres ved å sammenligne det med hva det ikke er.

Tekst
Henriette Grønn
Illustrasjon
Berit Sømme
Dato

Norge trenger flere gode ledere. Misnøye med sjefen er en av hovedårsakene til at flinke folk mistrives på jobb eller slutter. Gode ledere har motsatt effekt. De er den viktigste premissen for engasjerte medarbeidere som leverer, trives og spiller hverandre gode. Å fremme god led-else er derfor en viktig investering i Norges fremtid. Det er et konkurransefortrinn.

Så hva er egentlig god ledelse anno 2016? Privat og offentlig sektor har behov for en annen type ledelse fremover enn den tradisjonelle. De virksomheter som setter menneskene først lykkes best. Kunnskapsmedarbeidere motiveres mest av ledere som evner å kombinere forretningsmessige mål med personlig og emosjonelt engasjement. Det betyr lederskap basert på strategisk kommunikasjon og emosjonell intelligens, og ikke bare IQ og tall. God ledelse kommer innenfra.

Sjefer er mest opptatt av å skinne selv, mens ledere er mest opptatt av å spille andre gode.

En måte å illustrere dette på er å skille mellom ledere og sjefer, hvor det å være en leder er synonymt med å være en god leder, mens sjefsbegrepet ikke er det. En leder sier «Kom igjen!» og går foran, mens en sjef gir ordre og sier «Fiks det!». Sjefer er mest opptatt av å skinne selv, mens ledere er mest opptatt av å spille andre gode. Der sjefer setter tall og resultater først, setter ledere menneskene først. En leder setter «vi» foran «jeg», men en sjef setter «jeg» først. En sjef tenker kortsiktig, en leder langsiktig. Sjefer er opptatt av å gjøre det rett, ledere av å gjøre det som er riktig. En sjef bruker mennesker, en leder utvikler dem. Ledere tenker i muligheter og løsninger, sjefer i begrensninger og problemer. En leder er opptatt av å etterleve verdiene, for sjefer er det nok at de står nedskrevet et sted. En sjef venter på at en annen skal ta ansvar, en leder fikser det. En leder er personlig, en sjef upersonlig. Sånn kan vi fortsette.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Et viktig valg

Vi kan alle velge å være ledere. Noen er mer naturlige ledere enn andre, men alle kan velge å bli en leder. Ledelse er noe vi kan lære oss. Det har ingenting med formelle titler å gjøre. Det finnes ledere uten titler som ikke en gang ser på seg selv som ledere, men som opplagt er det – og det finnes mennesker med ledertitler som ikke er ledere. Om du ser deg rundt, vil du antagelig se noen du plasserer i lederbåsen og andre i sjefsbåsen.

Hvem av dem er du, om du skal være ærlig med deg selv? Og ikke minst, hvem ønsker du å være? For det er aldri for sent å velge å bli en leder. Norge trenger sårt flere med den ambisjonen, uansett hva du jobber med.

Velg å være en leder, ikke en sjef.

Kurset «Medarbeiderkoden» gir deg verktøy for å skape arbeidsglede hos deg selv og medarbeiderne. 

[course course=”29061″]

 

Publisert i Meninger, Karriere