Vi går mot en ny arbeidsvirkelighet

Og det kreves dramatiske endringer i ledelse, kunnskap og ressurser for å møte behovene fremover, i følge Global Human Capital Trends

Foto
iStock
Dato

Global Human Capital Trends er en av verdens største, langsiktige studier med fokus på ansatte og ledelse. Årets undersøkelse bygger på over 3 300 intervjuer med bedrifts- og HR-ledere fra 106 ulike land.

Konstant pålogget

Ifølge undersøkelsen må verdens globale selskaper for alvor navigere mot en ny arbeidsvirkelighet, «a new world of work»; en verden der skillet mellom jobb og fritid har forsvunnet, ansatte er konstant pålogget, ny teknologi skaper nye roller og relasjonen mellom ansatt og leder har utviklet seg fra et maktforhold til et partnerskap bygget på samarbeid.

Funn fra undersøkelsen indikerer at for å oppnå suksess i denne nye arbeidsvirkeligheten, kreves det dramatiske endringer i globale selskapers ledelse, kunnskap og ressurser.

Bedriftskultur og medarbeiderengasjement

50 prosent av de spurte lederne mener at fokus på bedriftskultur og en aktiv innsats for å dramatisk øke medarbeiderengasjement, er svært viktig for å møte behovene fremover. For første gang rangeres disse områdene øverst på listen over viktige fokusområder.

32 prosent svarer at de ser et stort behov for å utvikle nye ledere blant unge ansatte, men kun 6 prosent av dem oppgir at de er klare for å konkretisere dette arbeidet.

Publisert i Ledertips