Rettferdighetsledelse

Tør du å vise følelser på jobben?

Det kan lønne seg å vise følelser til kollegene dine. I alle fall hvis de skal se på deg som rettferdig og ærlig i krevende prosesser.

Tekst
Lise Tønsberg Vangerud
Foto
iStock
Dato

Ledere settes under enormt press når bedrifter må ty til nedbemanning, omstillinger og endringsprosesser. På den ene siden sitter ansatte og lurer på hva som vil skje med meg? Og på den andre siden står ledere i en situasjon hvor stillingen kan bli truet.

– I nedgangstider øker behovet for informasjon, sikkerhet og for å forstå tanken bak beslutninger. Pressede ledere går ofte i gang med beslutninger om nedbemanning, men undervurderer betydning av å gi en god begrunnelse for hvorfor endringene skjer og hva det betyr for de ansatte, sier Morten Eikeland, seniorkonsulent i ledelse- og organisasjonsutviklingsmiljøet AFF.

Han mener mangel på dialog og åpenhet gir grobunn for rykter og maktkamper blant de ansatte.

Reagerer på urettferdighet

I tillegg mener han det er mange ledere som får behov for større kontroll i krisetider. Dermed kan ansatte som har levd med mye frihet i gode tider, bli mer kontrollert på de oppgave de utfører.

– Intensjonen kan være god, men intensjonen bak større kontroll blir ikke formidlet. Ansatte reagerer ikke nødvendigvis bare på beslutningen, men vel så mye på å bli utelatt fra å delta i prosessen som fører til beslutningene, sier Eikeland.

Det er ikke slik at rettferdighet vil løse alle problemer og redde organisasjoner fra permitteringer og omstillinger, men å lede rettferdig vil øke sjansen for mindre belastning for både ledere og medarbeiderne.

Morten Eikeland

Det handler også mye om å oppleve at man blir behandlet rettferdig. Forskning viser at reaksjoner på urettferdighet er sterk, og viser at medarbeidere som opplever rettferdighet på jobb i nedgangstider, har sterkere motivasjon, økt effektivitet, større tillit og lojalitet til sine ledere. Så lenge medarbeiderne opplever at prosesser som fører til beslutningene er rettferdige, kan lederne bli sett på som dyktige, og medarbeiderne har større forståelse for hva som må til.

Bli medlem!

Som medlem i Lederne garanterer vi gode medlemsfordeler. Registrer deg og bli medlem!

Vis følelser

Eikeland legger også til at det bare er positivt at en leder viser følelser og sårbarhet. Å være ærlig med hvordan man har det som leder, gir tillit. Å være interessert i hvordan ledere kan være en støtte for sine medarbeidere i de vanskelige periodene, oppleves som trygt. Det er ikke slik at rettferdighet vil løse alle problemer og redde organisasjoner fra permitteringer og omstillinger, men å lede rettferdig vil øke sjansen for mindre belastning for både ledere og medarbeiderne.

– I tillegg gir det større mulighet for økt lønnsomhet i bedriften. Rettferdighetsledelse er rett og slett god business, avslutter Eikeland.

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        7 700 kr pr. år.