Bli med Lederne på Oslo Business Forum

Lederne Stor-Oslo inviterer sammen med Oslo Business Forum 30 av våre medlemmer til en to dagers perspektiv-løftende konferanse hvor du blir inspirert av talere som Yuval Noah Harari, Amy Edmondson, Steve Wozniak, Nassim Nicholas Taleb, Carla Harris og Martin Lindström.

For de fleste av oss er det å lede en ganske hverdagslig sak, hvor det i stor grad handler om å koordinere arbeidsoppgaver for de du er leder for. I en detaljorientert arbeidsdag er det lett å miste det store perspektivet på hva ledelse egentlig handler om.

Lederne Stor-Oslo inviterer sammen med Oslo Business Forum 30 av våre medlemmer til en todagers perspektiv-løftende konferanse hvor du blir inspirert av talere som Yuval Noah Harari, Amy Edmondson, Steve Wozniak, Nassim Nicholas Taleb, Carla Harris og Martin Lindström.

Temaene for årets konferanse er fremtidens arbeidsliv, økonomi og trender, kultur og innovasjon. Som gruppe får vi et reservert område på konferansen.

Lyst til å være med her? Fortell oss hvorfor du har lyst til å være med her. Vi plukker ut 20 deltagere som får delta fysisk og 10 som kan delta online.

Hvordan ser de to dagene ut?

Foreløpig program er som følger:

Onsdag 21. september

11:00 Deltagere og representanter for styret samles og ønsker velkommen

12:00 Felles lunsj

13:00 Nassim Taleb om hvordan vi kan håndtere usikkerhet

– Nassim Taleb har skrevet en rekke bøker, blant annet The Black Swan, Fooled by Randomness og Antifragile. Han viser oss hvordan praktiske problemer kan angripes med en blanding av filosofi, matematikk og sannsynlighetsberegning.

14:30 Pause med nettverksbygging

15:30 Foredrag (ikke annonsert ennå)

17:00 Afterwork med bobler

Torsdag 22. september

08:00 Felles frokost

10:00 Yuval Noah Harari om fremtidens arbeidsliv og Martin Lindstrøm om hvordan fjerne byråkrati

– Yuval Noah Harari er historiker og forfatter av bøkene «Sapiens: A Brief History of Humankind», «Homo Deus: A Brief History of Tomorrow» og «21 Lessons for the 21st Century». Han er professor ved Institutt for historie ved det hebraiske universitetet i Jerusalem.

Lindstrøm er ansett som en av verdens fremste eksperter på kulturell endring og bruker kunnskap og forskning på vår atferd som innsikt i hvordan skape endring.

11:30 Pause med nettverksbygging

12:40 Amy Edmondson om psykologisk trygghet og «den fryktløse organisasjon»

– Amy Edmondson er rangert på førsteplass blant verdens store tenkere av Thinkers50. Hun er professor ved Harvard, og er ekspert på team, psykologisk trygghet og organisatorisk læring. Hennes siste bok er «The Fearless Organization».

14:00 Pause med nettverksbygging

14:45 Steve Wozniak om innovasjon og kreativitet

– Om du skal lære om innovasjon og kreativitet av en valgfri ekspert på denne planeten, vil Steve Wozniak fort være et førstevalg. Steve Wozniak var en av to gründere av et av verdens mest innovative selskap, Apple, og hans med-gründer var Steve Jobs.

Les mer om Oslo Business Forum 2022 her.

Hvordan delta?

Vi har 20 billetter og 10 online-billetter. Hvis du har lyst til å delta, send oss en «søknad» som ikke er mer komplisert enn at du sier hvorfor akkurat du bør plukkes ut til å være blant de 20 fysisk tilstedeværende eller en av de 10 på nett. Send din søknad på e-post til storoslo@lederne.no og merk den med «OBF 2022».

Det vi trenger fra deg er:

  • Navn
  • E-post
  • Arbeidssted
  • Telefon
  • Din begrunnelse for hvorfor akkurat du bør delta
  • Om du ønsker å delta fysisk eller digitalt

Du får beskjed om du blir med eller ikke innen 20. august.