Reduksjon av tiltaksplasser i arbeid og inkludering?

Lederne er generelt bekymret for en reduksjon i antall tiltaksplasser, og følger med når Nav reduserer omfanget og sier opp ulike tiltak.

Arbeid for alle i Beiarn!

Lederne har vært på besøk i Salten kommune, og hilst på mange hverdagshelter hos arbeids- og inkluderingsbedriften BeiarVekst. Der møtte vi flere ildsjeler, mye samhold og glede.

Informasjon om mulige virkninger av en streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Ledernes vekst- og attføringskonferanse 2018

"Bransjen i et fremtidsperspektiv" var tittelen for vekst- og attføringskonferansen som Lederne arrangerte på Lillestrøm 18. og 19. januar 2018.

Konferanse for vekst- og attføringsbransjen 18.-19. januar 2018

Lederne arrangerer 18.-19. januar 2018 konferanse på Thon Arena Lillestrøm for medlemmer i vekst- og attføringsbransjen. Det er lagt opp et faglig og arbeidsrettslig program. Meld deg på nå!

Høringssvar om forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft

Lederne jobber for å styrke fortrinnsretten for deltidsansatte som ønsker utvidet stilling, og sendte 31. oktober et høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet.

Ledernes svar på høring om VTA

Lederne avga svar på høring om forskrift for forsøk med tiltak om varig tilrettelagt arbeid (VTA) tirsdag 31. oktober.

Internasjonale nettverk for arbeid og studier blir stadig viktigere

Har du lyst til å bli en mentor for yngre arbeidstagere fra hele Europa? Eller er du en yngre arbeidstager som har lyst til å arbeide innenfor noen av de største bransjene internasjonalt? FECCIA er en internasjonal føderasjon under CEC European Mangers, der Lederne er medlem, og det vil bli mulig å søke på mentorstillinger som blir utlyst rett før jul.

Ledernes store fornyelse

Lederne skal fornye sin trauste 107-årige organisasjon til å bli en av de mest fremtidsrettede i norsk arbeidsliv. Du inviteres derfor til en workshop i høst, hvor du kan komme med innspill og påvirke valgene vi tar om fremtidens Lederne.

Lederne på fagkonferanse i Bergen

Sammen med over 330 frammøtte deltakere, deltok Lederne som utstillere på den årlige fagkonferansen til Arbeid & Inkludering i NHO Service som ble avholdt i Bergen 25. og 26. april 2017.

Administrativ kontakt

22 54 51 50

post@lederne.no

Region Øst

Sven C. Vogt

906 56 505

scv@arba.no

Region Nord

Stein Olav Rogne

977 23 797

stein.olav.rogne@bodoind.no

Region Midt-Norge

Anita Strøm

473 72 214

anita.strom@reko.org

Region Vest

Jan Helge Myhre

404 15 655

jhm@sogneprodukt.no