La deg inspirere av 40 nye e-bøker!

Etter en lang vinter vil vi at du skal slappe av og hente deg inn i løpet av ferien. Hvis du allerede brenner for ledelse vil du kanskje glede deg over at Lederne nettopp har utvidet biblioteket sitt med 40 bestselgende bøker om ledelse? Vi vil gjerne inspirere deg til å ta noen av disse e-bøkene for deg, hvor enn du skal være i ferietiden.

Informasjon om mulige virkninger av en streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Høring om endring i barnehageloven: Fokus på ledelse bør økes

Kunnskapsdepartementet sendte for en tid siden ut invitasjon til å avgi høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning på høring. Her kan du lese hele høringsuttalelsen Lederne sendte til Kunnskapsdepartementet.

Ledernes store fornyelse

Lederne skal fornye sin trauste 107-årige organisasjon til å bli en av de mest fremtidsrettede i norsk arbeidsliv. Du inviteres derfor til en workshop i høst, hvor du kan komme med innspill og påvirke valgene vi tar om fremtidens Lederne.

Streiken i Akasiabarnehagene er over

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om en ny tariffavtale. Løsningen innebærer at pensjonsstriden er løst og de ansatte får etterbetalt lønnstillegg for 2016 og 2017.

Ingen løsning i Akasia-streiken

Felles pressemelding fra Unio, LO Stat, YS og Lederne: Arbeidstakerorganisasjonene varsler nå ytterligere opptrapping av streiken i Akasia. Det foreligger ingen planer om å avvikle streiken og utspillet fra arbeidsgiver inneholdt ingen gode løsninger.

Bildet viser det nyvalgte forbundsstyret fra landsmøtet i Trondheim 2016

Nyttårshilsen fra forbundsledelsen

Om noen få timer legger vi året 2016 bak oss og vi ønsker 2017 velkommen.

Enighet mellom Lederne og PBL i årets hovedtarifforhandlinger

Denne uken møttes PBL og Lederne i Bodø for revisjon av våre avtaler. Etter noen timer kom partene til enighet og protokollen kunne signeres.

Innspill til høring om ny rammeplan for barnehager

Ledernes barnehageutvalg skal avgi høringssvar på utkastet til ny rammeplan for barnehager. I den forbindelse ønsker vi å utfordre deg som medlem til å gi dine innspill.

Ikke enighet mellom partene

Mandag 18. april forhandlet Lederne med Norlandia om endringer i vår Overenskomst og lønnstillegg for våre medlemmer. Etter å ha forhandlet i 15 timer klarte vi ikke å bli enige om et resultat og derfor har vi og Norlandia bedt om «bistand» i de videre forhandlingene.

Administrativ kontakt

22 54 51 50

post@lederne.no

Region Øst

Hilde Vrangsagen

979 54 767

hilde@liabarnehage.no

Region Midt-Norge

Hege Levidatter Hansen

959 73 890

hege.hansen@trondheim.kommune.no

Region Nord

Veronica Langaune

402 48 435

veronica@langaune.net

Region Sør

Johnny Tiochta

907 25 702

johnnytiochta@gmail.com