Lederne er kritiske til karantenereglene

- Vi er kritiske til unntaket i karantenebestemmelsene for ansatte i skole- og barnehagesektoren. Disse har også krav på et trygt arbeidsmiljø, sier forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen, i et brev til Kunnskapsdepartementet.

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet om Storberget-utvalgets rapport

Lederne konkluderer at mindretallets forslag til ny finansieringsmodell i størst mulig grad vil bidra til å nå de målforbedringene barnehagene trenger nå.

Gjenåpning av barnehager – erfaringer og utfordringer

Foreldre setter stor pris på gjenåpningen – og det gjør også de ansatte, som med stort engasjement har bidratt mye til å få etablert og å følge smittevernreglene og anbefalingene.

I dag åpner barnehagene igjen

Barnehageledere og -ansatte har jobbet intenst for å få både lokaliteter, rutiner og opplæring på plass siden regjeringens veiledninger kom for knappe fire dager siden.

Gjenåpning av barnehager

Myndighetenes veileder for gjenåpning av barnehager og skoler må ha et innhold og en tekst som ikke åpner for større lokale tilpasninger. Det smittevernfaglige innholdet må være konsist.

PBL: – Avvent permitteringer

Verken private eller kommunale barnehager vil tape penger på at foreldrebetaling uteblir i forbindelse med korona-pandemien. Staten tar regningen når foreldrebetalingen uteblir. Private Barnehagers Landsforbund er tydelig i sitt råd til sine medlemsbarnehager: Det er ikke grunnlag til å permittere folk så lenge så lenge tilskudd opprettholdes.

Enighet om lønnsoppgjør for Norlandia

Lederne har i lønnsoppgjøret for Norlandia barnehagene, i dag blitt enig om et generelt tillegg på 3,02 prosent til alle våre medlemmer. Dette betyr at lønnsoppgjøret samsvarer med resultatet i frontfaget på 3,2 prosent. Tillegget gis med virkning fra 1. april.

Her ser du en tom barnehage fra Tromsø.

– Mangfoldig barnehagetilbud viktigst

Det er positivt at statsråd Jan Tore Sanner i Kunnskapsdepartementet (KD) gir uttrykk for at private barnehager har vært og er viktige for å sikre full barnehagedekning og for å sikre mangfold og et godt tilbud til barn.

Rekruttering av nyansatte til barnehager

Den nye bemanningsnormen for barnehager tilsier flere ansatte per barn. Det jobbes nå med rekruttering. – Barnehageledere trenger et kompetanseløft på HR og ansettelser, mener leder i Læringsverktstedet Limi barnehage, Johnny Tiochta.

Ledernes logo med slagord fra 2017

Foreløpig ingen enighet med Norlandia

Lederne og Norlandia møttes til forhandlinger 25. april for våre medlemmer i barnehagene.

Administrativ kontakt

22 54 51 50

post@lederne.no

Region Øst

Tonje Rønning

991 94 939

tronning1@hotmail.com

Region Øst

Hilde Vrangsagen

979 54 767

hilde@liabarnehage.no

Region Nord

Veronica Langaune

402 48 435

veronica@langaune.net

Region Sør

Johnny Tiochta

907 25 702

johnnytiochta@gmail.com

Region Vest

Heidi Austrheim

957 81 494

haustrh@hotmail.com