Lederne på Barentshavskonferansen

Lederne var også i år godt synlige på Barentshavskonferansen i Hammerfest.

Informasjon om mulige virkninger av en streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

– Nei til utvidelse av søndagsåpne butikker

Lederne stiller seg kritisk til utvidelsen av søndagsåpne butikker. Uttalelsen er basert på meningsmålinger og signaler fra deres egne medlemmer.

Ledernes store fornyelse

Lederne skal fornye sin trauste 107-årige organisasjon til å bli en av de mest fremtidsrettede i norsk arbeidsliv. Du inviteres derfor til en workshop i høst, hvor du kan komme med innspill og påvirke valgene vi tar om fremtidens Lederne.

Bildet viser det nyvalgte forbundsstyret fra landsmøtet i Trondheim 2016

Nyttårshilsen fra forbundsledelsen

Om noen få timer legger vi året 2016 bak oss og vi ønsker 2017 velkommen.

Julehilsen fra Lederne

Julen 2016 er en tid for håp, tid for glede og en tid for omtanke.

Brudd i forhandlingene med SAMFO

Den 19. og 20. april ble det avholdt forhandlinger om revisjon av overenskomsten for butikksjefer m.fl. mellom partene. Partene kom ikke til enighet.

Informasjon om bestemmelser som følge av streik

Det pågår som kjent en streik innen hotell- og restaurantsektoren. Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i denne konflikten, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for den.

Lederne negative til søndagsåpne butikker

Lederne har oversendt sitt høringssvar om søndagsåpne butikker til kulturdepartementet. Høringssvaret er klart negativt til regjeringens forslag om å utvide åpningstidene til å omfatte søndager.

Enighet med Virke om ny hovedavtale

Tirsdag 10. desember 2013 ble det enighet om en ny paralellavtale/hovedavtale med Virke. Lederne er sammen med 27 andre organisasjoner part i denne avtalen og det var en stor forhandlingsdelegasjon som møtte i Virkes lokaler. Protokollen kan lastes ned her.

Administrativ kontakt

22 54 51 50

post@lederne.no