Informasjon om mulige virkninger av en streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Trond Jacobsen og Furat Gebory står foran et helikopter i en hangar.

Bristow i bedre vær

Det har ikke vært lett for mange av Ledernes medlemmer i olje- og gassektoren de siste årene. Etter helikoptertjeneste-leverandøren Bristows omstrukturering og forbedrede resultater, er det viktig for oss at medlemmene våre blir hørt. Vi tok turen til Sola, der en stor gjeng med medlemmer møtte oss i deres lokaler.

Ledernes store fornyelse

Lederne skal fornye sin trauste 107-årige organisasjon til å bli en av de mest fremtidsrettede i norsk arbeidsliv. Du inviteres derfor til en workshop i høst, hvor du kan komme med innspill og påvirke valgene vi tar om fremtidens Lederne.

Norge avviser EUs helikopterregelverk

Regjeringen innfører ikke det omstridte felleseuropeiske helikopterregelverket (HOFO) for offshore helikoptertrafikk. Dette har blant andre Lederne kjempet mot i sine mange møter med myndighetene. Åpen, internasjonal konkurranse fra helikopteroperatører hadde vært konsekvensen av innføringen av HOFO i Norge.

Statens havarikommisjon ute med foreløpig rapport om Turøy-ulykken

Lørdag 29. april er det ett år siden helikopterstyrten ved Turøy som tok livet av 13 offshorearbeidere. I lys av den la i dag Statens havarikommisjon for transport frem den foreløpige rapporten som avdekker de viktigste detaljene rundt ulykken.

HOFO-regelverket for helikoptertransport offshore må avvises

Organisasjonen Lederne, som blant andre organiserer over 4 000 ansatte innen olje- og gassnæringen, krever at det såkalte HOFO-regelverket for internasjonal lufttransport avvises.

Bildet viser det nyvalgte forbundsstyret fra landsmøtet i Trondheim 2016

Nyttårshilsen fra forbundsledelsen

Om noen få timer legger vi året 2016 bak oss og vi ønsker 2017 velkommen.

Helikoptersikkerheten må styrkes – ikke svekkes

Lederne, som organiserer omkring 4 000 ledende ansatte og prosessteknikere i norsk oljevirksomhet, stiller seg kritisk til en mulig innføring av det såkalte HOFO-regelverket for helikoptertransport.

Julehilsen fra Lederne

Julen 2016 er en tid for håp, tid for glede og en tid for omtanke.

Offshoreforbundene krever at flyforbudet opprettholdes

Her følger en felles uttalelse fra fagforbundene SAFE, Industri Energi, Fellesforbundet, Lederne, Nito, Tekna, DSO, ElogIT og FLT som står sammen i kravet om at flyforbudet for Super Puma-helikoptre EC225LP og AS332L2 opprettholdes, slik at disse ikke kan brukes i personelltransport og SAR oppdrag på norsk sokkel. Uttalelsen er adressert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Administrativ kontakt

22 54 51 50

post@lederne.no