Informasjon om mulige virkninger av en streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Møter næringsministeren om Rolls Royce-salg

Sammen med representanter fra NITO, FLT, Fellesforbundet, Negotia og Tekna, møter forbundsleder Audun Ingvartsen, nestleder Liv Spjeld By og hovedtillitsvalgt Arild Walderhaug næringsminister Torbjørn Røe Isaksen torsdag 22. februar om det planlagte salget av marinedivisjonen til Rolls Royce.

– Nei til utvidelse av søndagsåpne butikker

Lederne stiller seg kritisk til utvidelsen av søndagsåpne butikker. Uttalelsen er basert på meningsmålinger og signaler fra deres egne medlemmer.

Lederne støtter Sanner-utspill

Lederne støtter intensjonene i regjeringens forslag om mer fleksibilitet i utførelsen av arbeidet i staten, noe også arbeidstagerorganisasjonene Unio, YS Stat og Akademikerne har gått inn for.

Oversiktsbilde over Vossevangen fra sør

Konferanse for offentlig sektor – 6. – 7. november!

Lederne holder en innholdsrik og inspirerende konferanse for ansatte i offentlig sektor på Fleischer's Hotell på Voss! Meld deg på denne konferansen og la deg utfordre av våre spennende og kunnskapsrike foredragsholdere som vil sette rollen din inn i en større sammenheng, og gi deg nye innfallsvinkler på din egen jobbhverdag!

Ledernes store fornyelse

Lederne skal fornye sin trauste 107-årige organisasjon til å bli en av de mest fremtidsrettede i norsk arbeidsliv. Du inviteres derfor til en workshop i høst, hvor du kan komme med innspill og påvirke valgene vi tar om fremtidens Lederne.

Høringssvar om endringer i representasjonsregelverket

Arbeids- og sosialdepartementets har invitert Lederne og andre organisasjoner til å avgi høringssvar om forslag til noen forenklinger i, og klargjøring av, regelverket om ansattes rett til representasjon i foretaksstyrende organer, hvor Lederne er en av høringsinstansene.

Bildet viser det nyvalgte forbundsstyret fra landsmøtet i Trondheim 2016

Nyttårshilsen fra forbundsledelsen

Om noen få timer legger vi året 2016 bak oss og vi ønsker 2017 velkommen.

Julehilsen fra Lederne

Julen 2016 er en tid for håp, tid for glede og en tid for omtanke.

Lederne med åpent brev til Samferdselsdepartementet og Olje- og energidepartementet

Lederne svært skeptisk til nytt helikopterregelverk

Administrativ kontakt

22 54 51 50

post@lederne.no