Rapporter viser at bedre beredskap er nødvendig i nordområdene

Beredskapen når det gjelder skipstrafikk og transportforhold i nordområdene er altfor dårlig, mener forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne. Troms Fylkeskommune har satt i gang et arbeid for å bedre beredskapen, og har bevilget 250 000 kroner til Maritimt Forum Nord til prosjektet SARex Svalbard.

Luftfartskonferansen 2019

Lederne var til stede på Luftfartskonferansen 2019, og her følger en oppsummering av konferansen sett gjennom de tillitsvalgte Ståle Hoplands og Furat Geborys øyne. Trykk på linken nedenfor.

Lederne: Fransk Alexander Kielland-rapport må frigis for innsyn

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne mener det er uholdbart at Justis- og beredskapsdepartementet ikke vil frigi den franske rapporten som kan gi oss sannheten om den store Alexander Kielland-ulykken.

Lederne på Barentshavskonferansen

Lederne var også i år godt synlige på Barentshavskonferansen i Hammerfest.

Informasjon om mulige virkninger av en streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Eventyrlig jobbvekst innen petroleum

Ifølge en ny spørreundersøkelse fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass skal de 10 største medlemsbedriftene rekruttere 850 nye stillinger i løpet av året, og i tillegg skal det rekrutteres omtrent 160 lærlinger. Spørreundersøkelsen inkluderer alle de største oljeselskapene.

Trond Jacobsen og Furat Gebory står foran et helikopter i en hangar.

Bristow i bedre vær

Det har ikke vært lett for mange av Ledernes medlemmer i olje- og gassektoren de siste årene. Etter helikoptertjeneste-leverandøren Bristows omstrukturering og forbedrede resultater, er det viktig for oss at medlemmene våre blir hørt. Vi tok turen til Sola, der en stor gjeng med medlemmer møtte oss i deres lokaler.

HMS-rapport fra petroleumsvirksomheten overlevert statsråd Hauglie

Lederne, ved Terje Herland, er en av organisasjonene som har deltatt i arbeidsgruppen som har utarbeidet den nye og viktige HMS-rapporten fra petroleumsvirksomheten. Fredag ettermiddag ble den overlevert statsråd Anniken Hauglie.

Ledernes store fornyelse

Lederne skal fornye sin trauste 107-årige organisasjon til å bli en av de mest fremtidsrettede i norsk arbeidsliv. Du inviteres derfor til en workshop i høst, hvor du kan komme med innspill og påvirke valgene vi tar om fremtidens Lederne.

Norge avviser EUs helikopterregelverk

Regjeringen innfører ikke det omstridte felleseuropeiske helikopterregelverket (HOFO) for offshore helikoptertrafikk. Dette har blant andre Lederne kjempet mot i sine mange møter med myndighetene. Åpen, internasjonal konkurranse fra helikopteroperatører hadde vært konsekvensen av innføringen av HOFO i Norge.

Administrativ kontakt

22 54 51 50

post@lederne.no