– Equinor gjør for lite for å beskytte ansatte mot farlig gass

I en artikkel i E24 / Stavanger Aftenblad setter Ledernetillitsvalgt Terje Herland i Equinor et viktig fokus på alle medlemmene som har fått kreft av jobben i Equinor. - Selskapet gjør for lite for å beskytte ansatte mot farlig gass, påpeker han.

– Lederne gir meg jobbtrygghet i usikre tider

– Jeg meldte meg inn i arbeidstakerorganisasjonen Lederne for å få trygghet på jobben. Der har jeg tilgang til dyktige tillitsvalgte og advokater. Det er godt å vite at jeg har dem i ryggen hvis jeg skulle få problemer på jobben, sier Ingelill Handeland Eide.

Regjeringen legger endelig fram en hydrogenstrategi

– La ikke dette bli en diskusjon om vi skal prioritere blått eller grønt hydrogen, når vi kan gjøre begge deler, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen.

Kværner Stord og norsk verksindustri er viktig for norsk teknologiutvikling

For å virkelig kunne koble av fra en stressende hverdag, så kan musikk, sang og billøp være god medisin, sier Ledernes hovedtillitsvalgt ved Kværner Stord.

Offshore-karriere som ung kvinne

Hun startet som lærling på Sleipner, hatt en lag periode som fagarbeider på Oseberg-feltet og er nå fast arbeidsleder på Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Karriereveien peker oppover for den 25 år unge nordsjøarbeideren Emma Ingebrigtsen.

Rapporter viser at bedre beredskap er nødvendig i nordområdene

Beredskapen når det gjelder skipstrafikk og transportforhold i nordområdene er altfor dårlig, mener forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne. Troms Fylkeskommune har satt i gang et arbeid for å bedre beredskapen, og har bevilget 250 000 kroner til Maritimt Forum Nord til prosjektet SARex Svalbard.

Luftfartskonferansen 2019

Lederne var til stede på Luftfartskonferansen 2019, og her følger en oppsummering av konferansen sett gjennom de tillitsvalgte Ståle Hoplands og Furat Geborys øyne. Trykk på linken nedenfor.

Lederne: Fransk Alexander Kielland-rapport må frigis for innsyn

Arbeidstakerorganisasjonen Lederne mener det er uholdbart at Justis- og beredskapsdepartementet ikke vil frigi den franske rapporten som kan gi oss sannheten om den store Alexander Kielland-ulykken.

Lederne på Barentshavskonferansen

Lederne var også i år godt synlige på Barentshavskonferansen i Hammerfest.

Informasjon om mulige virkninger av en streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Administrativ kontakt

22 54 51 50

post@lederne.no