Har du lederferdighetene som trengs i den nye jobbhverdagen?

Korona-pandemien har vist at kunnskap om endringsledelse er avgjørende. Har du kompetansen som trengs for å lykkes med god ledelse i et skiftende arbeidsliv?

Variert bilde med fly som lander, tar av og flypersonell på bakken

Ansatte i luftfarten fortviler

Har myndighetene og politikerne forstått alvoret av krisen i luftfarten? Satser de på at litt åpning av samfunnet vil gi kraftig vekst i flyreiser? Det kan bli ren «gambling».

Ledernes logo med slagord fra 2017

Informasjon om mulige virkninger av en streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Ledernes store fornyelse

Lederne skal fornye sin trauste 107-årige organisasjon til å bli en av de mest fremtidsrettede i norsk arbeidsliv. Du inviteres derfor til en workshop i høst, hvor du kan komme med innspill og påvirke valgene vi tar om fremtidens Lederne.

Kjersti Myrjord

Kjersti Myrjord vant ankesak mot Posten

Etter å ha blitt oppsagt som distribusjonsleder i Posten, og med påfølgende to lange år med saksgang i to rettsinstanser, vant Kjersti Myrjord endelig sin sak i Gulating lagmannsrett mot Posten Norge AS om usaklig oppsigelse. Posten ble i tillegg dømt til å betale oppreisningserstatning til Kjersti med 75 000 kroner og dømt til å betale saksomkostningene for to instanser med omtrent 670 000 kroner. Saken er oppdatert 20. mai 2016 kl. 20.15.

Administrativ kontakt

22 54 51 50

post@lederne.no