Ansatte i luftfarten fortviler

Har myndighetene og politikerne forstått alvoret av krisen i luftfarten? Satser de på at litt åpning av samfunnet vil gi kraftig vekst i flyreiser? Det kan bli ren «gambling».

Informasjon om mulige virkninger av en streik

Selv om Ledernes medlemmer ikke deltar i konflikter, kan man likevel på ulike måter bli utsatt for dem. Nedenfor finner du informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder i de tilfeller Ledernes medlemmer permitteres som følge av andres streik. Du finner også informasjon om hvordan du skal forholde deg under en streik hvor du ikke blir permittert.

Ledernes store fornyelse

Lederne skal fornye sin trauste 107-årige organisasjon til å bli en av de mest fremtidsrettede i norsk arbeidsliv. Du inviteres derfor til en workshop i høst, hvor du kan komme med innspill og påvirke valgene vi tar om fremtidens Lederne.

Bildet viser det nyvalgte forbundsstyret fra landsmøtet i Trondheim 2016

Nyttårshilsen fra forbundsledelsen

Om noen få timer legger vi året 2016 bak oss og vi ønsker 2017 velkommen.

Julehilsen fra Lederne

Julen 2016 er en tid for håp, tid for glede og en tid for omtanke.

Kjersti Myrjord

Kjersti Myrjord vant ankesak mot Posten

Etter å ha blitt oppsagt som distribusjonsleder i Posten, og med påfølgende to lange år med saksgang i to rettsinstanser, vant Kjersti Myrjord endelig sin sak i Gulating lagmannsrett mot Posten Norge AS om usaklig oppsigelse. Posten ble i tillegg dømt til å betale oppreisningserstatning til Kjersti med 75 000 kroner og dømt til å betale saksomkostningene for to instanser med omtrent 670 000 kroner. Saken er oppdatert 20. mai 2016 kl. 20.15.

Lederne med ny lederutdanning i Norge

Det er med stolthet Lederne i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Høyskolen i Oslo Akershus (HiOA) lanserer en helt ny lederutdanning i Norge – Ledelse i den norske arbeidslivsmodellen. - Vi har stor tro på denne lederutdanningen, sier forbundsleder Jan Olav Brekke og nestleder Liv Spjeld By.

Administrativ kontakt

22 54 51 50

post@lederne.no