ConocoPhillips

Teknikere & Ledere ConocoPhillips

Hvem vi organiserer

DRIFT/VEDLIKEHOLDSPERSONELL I 1. OG 2. LINJE

Fagforeningen Teknikere og Ledere i ConocoPhillips kan organisere alt timebetalt driftspersonell, både 1.linje og 2.linje. Vi legger spesielt vekt på skiftgående personell og da spesielt Prosessteknikere, men vi har i tillegg organisasjonsrett for Instrumentteknikere, Elektrikere, Mekanikere, samt alle innen spesialisert vedlikehold.

Alle saker som innbefatter timebetalt personell blir håndtert på en profesjonell måte av en velfungerende forening som kan vise til profesjonell behandling av alle saker. Alle saker som berører timebetalte blir håndtert av timebetalte i styret.

Vi har tradisjonelt jobbet hardt for skiftarbeidende personell og de utfordringer disse opplever hver dag, og dette vil vi selvfølgelig fortsette med. Stillingsansvar og skiftproblematikk er alltid på vår dagsorden.

Vi er en inkluderende forening som beviselig tar vare på våre medlemmer.

LEDERE I ALLE FAGDISIPLINER

Vår forening organiserer ledende personell innenfor alle fagdisipliner, både offshore og onshore i ConocoPhillips. Alt ledende personell er organisert i egen avdeling slik at saker som omhandler disse blir ivaretatt av styremedlemmer som innehar Exempt-posisjon.

Denne organiseringen skal forhindre sammenblanding av saker, og forsikre at alle saker som gjelder ledende personell blir ivaretatt av Exempt-personell. Disse styremedlemmene har den kunnskapen som er nødvendig ang de forhold som berører både stillingskategorien og de mennesklige forhold som ligger til grunn for et vellykket arbeidsliv.

 

Hvorfor velge oss?

Personlig brev fra et langvarig Lederne medlem

Undertegnede har i mer enn 25 år vært medlem av Lederne.
Se hva han skriver her.

HUSK PÅ!!

At mange slag blir avgjort i bl.a Statoil.
Klikk her for mer info

FORDELER MED LEDERNE SOM FAGFORENING

Lederne er en fagforening som i første rekke stiller opp og tar vare på sine medlemmer, samtidig som vår oppgave er å arbeide for å bedre vilkårene for alle ansatte.
Vi er en inkluderende forening som arbeider for fortsatt åpenhet og samarbeid, samtidig som vi kjemper for våre rettigheter. Vi gir deg trygghet i stillingen og assistanse i forhandlinger.
Klikk her for mer info:

VI STILLER OPP FOR VÅRE MEDLEMMER

Vår fagforening har i alle år stilt opp for våre medlemmer når rettigheter har blitt krenket og avtaler brutt. Vi vil fortsette å jobbe med å løse de fleste saker på en måte som både den ansatte og bedrift er fornøyde med, men i de tilfellene dette ikke lar seg gjøre stiller vi opp med de midler som er nødvendige.

I andre sammenhenger jobber vi stadig med å forbedre arbeidsvilkår for våre medlemmer.
Klikk her for mer info:

 

Klikk her for lenke til styrets skiftrotasjon

Bilde kommer Bilde kommer
Formann
Lars Owe Hardi
Ekofisk 2/4 – X
Mob: 948 07 820
Klikk for epost
Nestformann
Cato Fjell
Ekofisk 2/4 – K/B
Mob: 950 57 347
Klikk for epost
Sekretær
Stefan Nævdal
Ekofisk 2/4 – K/B
Mob: 476 03 145
Klikk for epost
Kasserer
Monir Abahssain
Eldfisk 2/7 – S
Mob: 948 51 920
Klikk for epost
Excempt Rep.
Bilde kommer Bilde kommer
Styremedlem
Morten Sikveland
Eldfisk 2/7 – S
Mob: 916 83 060
Klikk for epost
Styremedlem
Christian Stava
Ekofisk 2/4 – K/B
Mob: 979 78 904
Klikk for epost
Styremedlem
Vidar Voie
Ekofisk 2/4 – K/B
Mob: 476 20 305
Klikk for epost
Vararepresentant
Morten Hovden
Eldfisk 2/7 – S
Mob: 976 84 855
Klikk for epost
Vararepresentant
Alf Jørgen Selstad
Ekofisk 2/4 – K/B
Mob: 902 33 243
Klikk for epost

​Alle medlemmer i styret er tillitsvalgte.

Handlingsplan 2019

 • Saksbehandling for enkeltmedlemmer prioriteres.
 • Arbeide for tilrettelegging i forskjellige livsfaser (IA-avtalen, 50%-stilling, tilrettelagt arbeid)
 • Arbeide for å organisere skiftpersonell på sokkel og alle prosessteknikere.
 • Øke medlemsantallet blant exempt-personell, samt i landorganisasjonen.
 • Ivareta medlemmenes interesser og sikkerhet i prosessen rundt reorganiseringer i selskapet.
 • Arbeide for å øke insourcing.
 • Arbeide for å ivareta døgnskift personellets interesser, inkludert beholde dagens pensjonsalder.
 • Arbeide for gode lønns- og arbeidsforhold, inkludert bevare 2-4 ordning og forbedre ansattegoder/forsikringer.
 • Arbeide for at faste stillinger bemannes av egne ansatte, samt at fravær dekkes opp av personell med lokalkompetanse.
 • Kompetanseheving av styre og tillitsvalgte (kursing).
 • Medvirke i forbundets arbeid sentralt, deriblant videreutvikle og forbedre sikkerhet og miljø på norsk sokkel.
 • Aktivt profilere Lederne og Unge Lederne på land og sokkel ved oppsøkende virksomhet og vise synlighet.

Representanter i Utvalg

Lederne er representert i mange utvalg innen Region Olje og Gass.

Grunnet større samarbeid mellom selskapene på norsk sokkel og den internasjonaliseringen som idag pågår, ser Lederne viktigheten av å sitte i sentrale utvalg som er med på å styre den utviklingen som idag blir tvunget frem av forretningshensyn. Ledernes avdelinger i de forskjellige selskapene står sammen for å fremme våre syn i både sentrale og lokale utvalg.

Eksempler på utvalg i Ptil og NOG:

Sikkerhetsforum m/underutvalg
Samarbeid for sikkerhet m/underutvalg
Regelverksforum m/underutvalg
Livbåtnettverksutvalg
Standardiseringsutvalg
Arbeidsgruppe NOG/NR Retningslinje 024 (opplæring bore- og brønnoperasjoner)
HMS Nordområdene
Områdeberedskap
Arbeidsgruppe: Alternativ persontransport mellom innretningene og land

Oppdatert juni 2021

Lærlinger:

Fritatt for kontingent inntil fagprøven er bestått.

Faste ansatte:

Medlemskontingent til Lederne sentralt: Kr. 495 pr. mnd.

Kontingent til lokal avdeling: Kr 55 pr. mnd

Livs- og familieulykkesforsikring: Kr. 0 pr. mnd.

Totalt: Kr. 550 pr mnd inkludert advokatforsikring med meget god privatrettslig dekning.

I tillegg om ønskelig:

Livs- og uføreforsikring: Kr. 180 pr. mnd.
Denne må man reservere seg mot ved hjelp av skjemaet som følger med velkomstpakken dersom man ikke har behov for denne. Hvis ikke man reserverer seg blir forsikringsavtale automatisk gjeldende og trukket sammen med foreningskontingenten.
Fradragsberettiget skatt for fagforeningskontingent: Opp til kr. 3.850 pr. år.

Pensjonister:

Kvart kontingent frem til fylte 67 år, deretter er man fritatt for hele kontingenten.

Medlemsfordeler

Lederne har omfattende medlemsfordeler som inbefatter advokatforsikring, stipend til utdanning, gratis kurs, gode priser på forsikringer og en mengde rabattavtaler.

Link til Ledernes medlemsfordeler.

Andre fordeler

Du får som medlem en rekke andre fordeler og rabatter.

Link til oversikt over andre fordeler

Forsikring

Ledernes forsikringsside

Dette er siden hvor man enkelt kan få oversikt over forsikringene som er inkludert i medlemskapet, de forsikringene som er frivillige og private forsikringer. Her kan man på en enkel måte undersøke priser og eventuelt tegne forsikringer.

Klikk her for å Ledernes nettside for forsikringer

Lederne har opprettet et forsikringskontor

Ledernes forsikringskontor sikrer medlemmene kvalifisert service og rådgivning i forsikringsspørsmål. Forsikringskontoret har medarbeidere med lang og variert erfaring fra forsikringsbransjen, og de kan gi deg gode og konstruktive forslag til løsninger på dine behov.

Du står aldri alene om du har dine forsikringer gjennom Lederne. Oppstår det en tvist mellom deg og forsikringsselskapet vil rådgiverne på forsikringskontoret sørge for at du får det du har rett til i henhold til vilkårene.

Klikk her for mer info:

Pensjonistforsikringer

Er du i ferd med å gå ut i tidligpensjon, for eksempel AFP, uførepensjon eller vanlig
alderspensjon, er du fortsatt dekket med forsikringer og stønadsordninger.

Vedtekter for Teknikere & Ledere ConocoPhillips
Last ned / åpne.

Sokkeloverenskomsten 2018-2020
Last ned / åpne.

Bilag til Sokkeloverenskomsten
Last ned / åpne.

Lederavtalen 2018-2020
Last ned / åpne.

Hovedavtalen 2018-2021
Last ned / åpne.

Arbeidsmiljøloven -AML
Klikk her for å komme til lovdata.