Kostnadsreduksjoner i ConocoPhillips

costreductionDet har vært mye informasjon om prosessen rundt kostnadsreduksjonene i selskapet den siste tiden, og mye av dette er sendt ut på mail til Ledernes medlemmer. Vi som fagforening har vært informert om fremgangen og bl.a deltatt på seminar for ledere i selskapet hvor kostnadsreduksjonsprosjektet ble presentert. Det er fremdeles ingen konkrete tiltak som er godkjent, men vi merker at det er et større kostnadsfokus hos avdelingsledere og hos plattformledelsene. Vi forventer at de første tiltak blir godkjent av ledergruppen i løpet av Oktober og at de «enkleste» tiltakene vil bli iverksatt i slutten av året.

Vi vil være tilstede i prosessen fremover og følge opp bedriftens informasjonsplikt, slik at våre medlemmer er godt informert om utviklingen og usikkerhetsmomentene blir så små som mulig.