Lederne jobber fortsatt med matskatten offshore

Lederne i møte med Finanskomiteen

Lederne har ifm arbeidet med fjerning av matskatten vært på stortinget for å belyse saken.

Skatten som ble innført i 2006 mener vi er dypt urettferdig, og vi vil fortsette arbeidet med å fjerne den.

Les reportasje fra møtet her:

https://lederne.no/2015/04/vil-sette-matskatten-pa-agendaen-igjen/