Styrevalg Lederne ConocoPhillips 2016

Styrevalget for Lederne i ConocoPhillips er nå i gang. I år har vi gått bort fra den tradisjonelle papirbaserte løsningen, og har i stedet tatt i bruk elektronisk valg. Vi håper med dette å øke valgdeltakelsen.

Informasjon og lenke til styrevalget er sendt ut på epost til alle medlemmene. Valget avsluttes 30. april.

Lykke til!