Brudd i sokkeloppgjøret

Årets sentrale lønnsforhandlinger (Sokkeloverenskomsten) gikk til brudd allerede kort tid etter overlevering av krav.

I Norge er det lang tradisjon at det er frontfagene som setter grunnlaget for oppgjørene i resten av industrien. Det var ingen tegn til at arbeidsgiver ville gå denne veien, men presenterte sine krav som ville medført en reallønnsnedgang og svekkelse av tidligere fremforhandlede arbeidsvilkår.

Konsekvensene av dette er at sentralt oppgjør i denne omgang går videre til Riksmekleren. Dato for mekling er 30. juni og 1. juli. Lokale forhandlinger er utsatt på ubestemt tid, men slutten av August er antydet dersom vi ikke er i konflikt. 

I denne situasjonen vil det bli meldt plassoppsigelse på alle medlemmer, noe som er første steget på veien mot en eventuell streik dersom man ikke kommer til enighet ved mekling.

Publisert i Nyheter