Partene tok ansvar – unngikk streik i sokkeloppgjøret

Lederne og Norsk Olje og gass kom på overtid, kl 03.30 natt til lørdag 2. juli, til enighet på sokkeloppgjøret. Det ble et resultat som reflekterer situasjonen i næringen. – Vi har i tråd med tradisjonen i den norske samarbeidsmodellen sammen funnet løsninger til samfunnets beste og tatt ansvar i en krevende situasjon, sier Ledernes nestleder Liv Spjeld By og Per Helge Ødegård, tillitsvalgt for Lederne i Statoil.
TEKST
SVERRE SIMEN HOV

02.07.2016

Oppgjøret gir et generelt tillegg på kr. 9100 og skifttillegget øker med kr. 1,50.

For hele resultatet, klikk her.

Meklingen var svært krevende på grunn av den vanskelige situasjonen i bransjen og på grunn av arbeidsgivers opprinnelige motkrav som ville gitt en reell lønnsnedgang og en svekkelse av arbeidsvilkårene. Det var en forutsetning for Lederne at motkravet fra Norsk Olje og gass ble fjernet for å kunne gå videre, noe som også skjedde etter krevende meklingsrunder.

Det raske bruddet i de opprinnelige forhandlingene mellom Lederne og Norsk Olje og gass den 30. mai kom som en konsekvens av kravene fra arbeidsgiversiden. Det gjorde at organisasjonene gikk inn i meklingen med uvanlig stor avstand mellom partene. Utgangspunktet var imidlertid å finne en løsning som kunne få aksept hos begge parter, noe som lyktes.

Ledernes forhandlingsutvalg bestod av

 • Jan Olav Brekke (Lederne)
 • Per Helge Ødegård (Statoil)
 • Liv Spjeld By (Lederne)
 • Knut Inge Isaksen (Statoil)
 • Karina Kvam Bjørvik (Statoil)
 • Eddy Madsen (Conoco Phillips)
 • Trond Myklebust (Engie)
 • Terje Herland (Statoil)
 • Werner Frøland (Shell)
 • Hans Fjære Øvrum (Statoil)
 • Finn Roger Døvig (Statoil)
 • For mediehenvendelser: Sverre Simen Hov (Lederne)

Kilde: https://lederne.no/nyheter/partene-tok-ansvar-unngikk-streik-sokkeloppgjoret/

Publisert i Nyheter