Felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner offshore

Luftfartsmyndighetene i EU (EASA) har utviklet et nytt felleseuropeisk regelverk for helikopteroperasjoner offshore, HOFO. Det nye regelverket vil sette norske myndigheter under press, for å åpne den norske kontinentalsokkelen for operatører fra andre land.

Kilde: https://cdn.innocode.digital/lederne/uploads/2016/09/HOFO-opprop-flyer-Final.pdf

Ledernes innlegg om denne saken er samlet under.

Siste nytt fra Lederne er at de støtter opprop om helikoptersikkerhet, nei til HOFO!

 

 

Publisert i Nyheter