Om oss

Hvem vi organiserer

DRIFT/VEDLIKEHOLDSPERSONELL I 1. OG 2. LINJE

Fagforeningen Teknikere og Ledere i ConocoPhillips kan organisere alt timebetalt driftspersonell, både 1.linje og 2.linje. Vi legger spesielt vekt på skiftgående personell og da spesielt Prosessteknikere, men vi har i tillegg organisasjonsrett for Instrumentteknikere, Elektrikere, Mekanikere, samt alle innen spesialisert vedlikehold.

Alle saker som innbefatter timebetalt personell blir håndtert på en profesjonell måte av en velfungerende forening som kan vise til profesjonell behandling av alle saker. Alle saker som berører timebetalte blir håndtert av timebetalte i styret.

Vi har tradisjonelt jobbet hardt for skiftarbeidende personell og de utfordringer disse opplever hver dag, og dette vil vi selvfølgelig fortsette med. Stillingsansvar og skiftproblematikk er alltid på vår dagsorden.

Vi er en inkluderende forening som beviselig tar vare på våre medlemmer.

LEDERE I ALLE FAGDISIPLINER

Vår forening organiserer ledende personell innenfor alle fagdisipliner, både offshore og onshore i ConocoPhillips. Alt ledende personell er organisert i egen avdeling slik at saker som omhandler disse blir ivaretatt av styremedlemmer som innehar Exempt-posisjon.

Denne organiseringen skal forhindre sammenblanding av saker, og forsikre at alle saker som gjelder ledende personell blir ivaretatt av Exempt-personell. Disse styremedlemmene har den kunnskapen som er nødvendig ang de forhold som berører både stillingskategorien og de mennesklige forhold som ligger til grunn for et vellykket arbeidsliv.

 

Hvorfor velge oss?

Personlig brev fra et langvarig Lederne medlem

Undertegnede har i mer enn 25 år vært medlem av Lederne.
Se hva han skriver her.

HUSK PÅ!!

At mange slag blir avgjort i bl.a Statoil.
Klikk her for mer info

FORDELER MED LEDERNE SOM FAGFORENING

Lederne er en fagforening som i første rekke stiller opp og tar vare på sine medlemmer, samtidig som vår oppgave er å arbeide for å bedre vilkårene for alle ansatte.
Vi er en inkluderende forening som arbeider for fortsatt åpenhet og samarbeid, samtidig som vi kjemper for våre rettigheter. Vi gir deg trygghet i stillingen og assistanse i forhandlinger.
Klikk her for mer info:

VI STILLER OPP FOR VÅRE MEDLEMMER

Vår fagforening har i alle år stilt opp for våre medlemmer når rettigheter har blitt krenket og avtaler brutt. Vi vil fortsette å jobbe med å løse de fleste saker på en måte som både den ansatte og bedrift er fornøyde med, men i de tilfellene dette ikke lar seg gjøre stiller vi opp med de midler som er nødvendige.

I andre sammenhenger jobber vi stadig med å forbedre arbeidsvilkår for våre medlemmer.
Klikk her for mer info: