Kontingent

Oppdatert juni 2021

Lærlinger:

Fritatt for kontingent inntil fagprøven er bestått.

Faste ansatte:

Medlemskontingent til Lederne sentralt: Kr. 495 pr. mnd.

Kontingent til lokal avdeling: Kr 55 pr. mnd

Livs- og familieulykkesforsikring: Kr. 0 pr. mnd.

Totalt: Kr. 550 pr mnd inkludert advokatforsikring med meget god privatrettslig dekning.

I tillegg om ønskelig:

Livs- og uføreforsikring: Kr. 180 pr. mnd.
Denne må man reservere seg mot ved hjelp av skjemaet som følger med velkomstpakken dersom man ikke har behov for denne. Hvis ikke man reserverer seg blir forsikringsavtale automatisk gjeldende og trukket sammen med foreningskontingenten.
Fradragsberettiget skatt for fagforeningskontingent: Opp til kr. 3.850 pr. år.

Pensjonister:

Kvart kontingent frem til fylte 67 år, deretter er man fritatt for hele kontingenten.