FORDELER MED LEDERNE SOM FAGFORENING

Lederne er en fagforening som i første rekke stiller opp og tar vare på sine medlemmer, samtidig som vår oppgave er å arbeide for å bedre vilkårene for alle ansatte.
Vi er en inkluderende forening som arbeider for fortsatt åpenhet og samarbeid, samtidig som vi kjemper for våre rettigheter. Vi gir deg trygghet i stillingen og assistanse i forhandlinger.

Våre fordeler er:

Nærhet til Lederne sentralt:
Ledernes filosofi er at avstand mellom de ulike avdelinger og Lederne sentralt skal være så kort som mulig, og vår erfaring er at dette virker veldig godt. Lederne i ConocoPhillips samarbeider stadig med Lederne sentralt og mottar støtte i vanskelige saker. Også til daglig drift støtter forbundet sentralt opp med både informasjon og rådgivning. Lederne i ConocoPhillips er også representert i utvalg underlagt Lederne sentralt, f.eks Forhandlingsutvalget som gjennomfører de sentrale forhandlingene med OLF under lønnsoppgjørene.

Tett samarbeid med fagforeninger i andre selskap:
Lederne i ConocoPhillips jobber tett sammen med Ledernes avdelinger i andre selskap, bl.a Statoil, Shell, BP og Gaz de France, slik at vi hele tiden kan møte utviklingen godt forberedt. Det er en kjennsgjerning at dagens driftsmodeller gjerne blir utformet i Statoil/BP, slik at det er disse som styrer utviklingen At vi har kjennskap til de prosessene som har pågått i andre selskap er en stor fordel i vår favør.
Vi som fagforening forhandler ikke kun med egen bedrift, men med en bedrift som samkjører sine strategier med de andre oljeselskapene gjennom OLF. Den eneste måten vi som fagforening effektivt kan forhandle mot en slik politikk er å aktivt samarbeide med fagforeninger i andre operatørselskaper.

Unge Lederne:
Dette er et ungdomsutvalg som skal virke på tvers av alle avdelinger på sikt på hele den norske sokkelen, men er i disse dager startet opp av Lederne i ConocoPhillips og Statoil. Unge Lederne er ment å belyse de problemstillinger som de nye ansatte står overfor, nå som det er et markant generasjonsskifte på mange installasjoner på norsk sokkel. Unge Lederne vil få et eget styre som vil få en påvirkningskraft direkte til sentralstyret. Saker som vil bli vektlagt er ordninger for å tilrettelegge for videreutdanning, ordninger for å tilrettelegge for småbarnsforeldre og fortsatt fokus på den gode utdanningsstøtten som Lederne tilbyr.

Gode medlemsfordeler:
Vi har på lik linje med alle andre gode medlemsfordeler, og da spesielt forsikringstilbud med prisgaranti, økonomisk støtte til kurs og videreutdanning, og juridisk bistand som er innbefattet i medlemskontigenten. Medlem og grupper av medlemmer som på grunn av forhold knyttet til sine lønns- arbeids- og ansettelsesvilkår trenger veiledning og rettshjelp, kan søke Lederne om fri juridisk bistand. Medlemmer har også gratis juridisk rådgivning og veiledning også i andre saksforhold.