Forsikring

Forsikring

Ledernes forsikringsside

Dette er siden hvor man enkelt kan få oversikt over forsikringene som er inkludert i medlemskapet, de forsikringene som er frivillige og private forsikringer. Her kan man på en enkel måte undersøke priser og eventuelt tegne forsikringer.

Klikk her for å Ledernes nettside for forsikringer

Lederne har opprettet et forsikringskontor

Ledernes forsikringskontor sikrer medlemmene kvalifisert service og rådgivning i forsikringsspørsmål. Forsikringskontoret har medarbeidere med lang og variert erfaring fra forsikringsbransjen, og de kan gi deg gode og konstruktive forslag til løsninger på dine behov.

Du står aldri alene om du har dine forsikringer gjennom Lederne. Oppstår det en tvist mellom deg og forsikringsselskapet vil rådgiverne på forsikringskontoret sørge for at du får det du har rett til i henhold til vilkårene.

Klikk her for mer info:

Pensjonistforsikringer

Er du i ferd med å gå ut i tidligpensjon, for eksempel AFP, uførepensjon eller vanlig
alderspensjon, er du fortsatt dekket med forsikringer og stønadsordninger.