Handlingsplan

Handlingsplan 2019

 • Saksbehandling for enkeltmedlemmer prioriteres.
 • Arbeide for tilrettelegging i forskjellige livsfaser (IA-avtalen, 50%-stilling, tilrettelagt arbeid)
 • Arbeide for å organisere skiftpersonell på sokkel og alle prosessteknikere.
 • Øke medlemsantallet blant exempt-personell, samt i landorganisasjonen.
 • Ivareta medlemmenes interesser og sikkerhet i prosessen rundt reorganiseringer i selskapet.
 • Arbeide for å øke insourcing.
 • Arbeide for å ivareta døgnskift personellets interesser, inkludert beholde dagens pensjonsalder.
 • Arbeide for gode lønns- og arbeidsforhold, inkludert bevare 2-4 ordning og forbedre ansattegoder/forsikringer.
 • Arbeide for at faste stillinger bemannes av egne ansatte, samt at fravær dekkes opp av personell med lokalkompetanse.
 • Kompetanseheving av styre og tillitsvalgte (kursing).
 • Medvirke i forbundets arbeid sentralt, deriblant videreutvikle og forbedre sikkerhet og miljø på norsk sokkel.
 • Aktivt profilere Lederne og Unge Lederne på land og sokkel ved oppsøkende virksomhet og vise synlighet.