HUSK PÅ!!

At mange slag blir avgjort i bl.a Statoil.
Lederne er en fagforening som strekker seg lenger enn dørene til ConocoPhillips

Det var Lederne i Statoil som fikk fjernet 7.71% lønnsfratrekket etter overgangen til 2-4 ordningen.
Og dette kommer oss til gode, selv om avgjørelsen kom fra et annet selskap. Men vi var med.

50%-stilling offshore
Dette er innført i Statoil, og Lederne jobber for at ConocoPhillips skal følge i samme fotspor som så mange ganger tidligere.

Fleksibel pensjonsalder
Statoil er også her et foregangsfirma, med pensjonsalder fra 62 til 67år. De aller fleste er mest interessert i tidligpensjon, men i Statoil har visse grupper som ønsker det faktisk mulighet for å jobbe til de når 67 år. Med den nye pensjonsloven som trer i kraft 01.01.2011 så er det økonomiske fordeler med å arbeide lenger, så de som føler at både kropp og sjel er klar for dette burde ha muligheten. Men arbeidet med å åpne for enda tidligere pensjon enn 62 år fortsetter. De som av forskjellige årsaker ønsker og trenger roligere tider, burde også ha et tilbud.