Hvem vi organiserer

DRIFT/VEDLIKEHOLDSPERSONELL I 1. OG 2. LINJE

Fagforeningen Teknikere og Ledere i ConocoPhillips kan organisere alt timebetalt driftspersonell, både 1.linje og 2.linje.

Vi legger spesielt vekt på skiftgående personell og da spesielt Prosessteknikere, men vi har i tillegg organisasjonsrett for Instrumentteknikere, Elektrikere, Mekanikere, samt alle innen spesialisert vedlikehold.

Alle saker som innbefatter timebetalt personell blir håndtert på en profesjonell måte av en velfungerende forening som kan vise til profesjonell behandling av alle saker. Alle saker som berører timebetalte blir håndtert av timebetalte i styret.

Vi har tradisjonelt jobbet hardt for skiftarbeidende personell og de utfordringer disse opplever hver dag, og dette vil vi selvfølgelig fortsette med. Stillingsansvar og skiftproblematikk er alltid på vår dagsorden.

Vi er en inkluderende forening som beviselig tar vare på våre medlemmer.

LEDERE I ALLE FAGDISIPLINER

Vår forening organiserer ledende personell innenfor alle fagdisipliner, både offshore og onshore i ConocoPhillips.

Alt ledende personell er organisert i egen avdeling slik at saker som omhandler disse blir ivaretatt av styremedlemmer som innehar Exempt-posisjon.

Denne organiseringen skal forhindre sammenblanding av saker, og forsikre at alle saker som gjelder ledende personell blir ivaretatt av Exempt-personell. Disse styremedlemmene har den kunnskapen som er nødvendig ang de forhold som berører både stillingskategorien og de mennesklige forhold som ligger til grunn for et vellykket arbeidsliv.