Lederne har opprettet et forsikringskontor

Ledernes forsikringskontor sikrer medlemmene kvalifisert service og rådgivning i forsikringsspørsmål. Forsikringskontoret har medarbeidere med lang og variert erfaring fra forsikringsbransjen, og de kan gi deg gode og konstruktive forslag til løsninger på dine behov.

Du står aldri alene om du har dine forsikringer gjennom Lederne. Oppstår det en tvist mellom deg og forsikringsselskapet vil rådgiverne på forsikringskontoret sørge for at du får det du har rett til i henhold til vilkårene.

Slik kan du kontakte forsikringskontoret:
Telefon: 22 54 51 50
E-post: forsikring@lederne.no
Faks: 22 83 33 85
Forsikringskontoret holder åpent mandag til fredag fra 08.00 – 16.00.
I juli stenger kontoret klokken 15.00

Link til Ledernes nettside for forsikringer: