Personlig brev fra langvarig Lederne medlem

Phillips opprettet avdeling i NALF i 1989 (som Lederne hette den gang i 1989). Det meste av de +25 årene har jeg vært med i styret. De siste 17 årene har jeg representert medlemmene som er individuelt avlønnet og jobber på land. Jeg har nå valgt å forlate Conocophillips og bli førtidspensjonist etter mer enn 35 års ansettelse i selskapet.

Min jobbkarriere i Phillips begynte i juni 1980, da som Prosess Tekniker, meldte meg inn i Ekofisk Komiteen og var medlem der et par års tid. Mye av diskusjonene i den tiden var og få «roustaboutene» opp på samme nivå som andre faggrupper i 1.linje. Dette genererte et ønske om å starte noe som kunne gi en mer rettferdig fordeling av godene, og organisasjonen Lederne i selskapet var etablert. Senere gikk jeg inn som Teamleder på Kilo. Når oljeprisen var kommet så vidt under 10$ fatet, ble jeg bedt om å begynne i prosjekt på land. Jeg begynte da i EldfE prosjektet. Senere har jeg fortsatt i prosjekt og deltatt i alle de prosjektene som har vært i selskapet. Det har vært en flott tid med mye spennende arbeidsoppgaver. Jeg har samtidig deltatt i alle Lederne sine aktiviteter, og har kunnet ivareta Excempt gruppens sine medlemmers behov.

Etter mange år som aktivt medlem i Lederne, ønsker jeg og gi litt tilbake ved og oppsummere hva jeg har opplevd og hva jeg vil at andre skal vite om Lederne slik som de fremstår nå i 2015.

  • Lederne er politisk uavhengig, jeg kunne aldri vært medlem dersom Lederne var politisk bundet mot venstre eller høyre. Dette er hovedårsaken til at jeg ikke kunne ha meldt meg inn i IE eller andre fagorganisasjoner som bruker medlemspenger til direkte støtte for politiske partier.
  • Lederne har alltid tatt sine medlemmer på alvor. Jeg kan ikke huske en eneste episode der vi har hatt medlemmer som har uttrykt misnøye med at de ikke har fått hjelp. Det er ikke alltid vi har kunnet hjelpe på en slik måte at alle har fått det som de ville, men vi har alltid prøvd helhjertet.
  • Kommunikasjonen mellom Lederne sentralt og avdelingene har vært utmerket. Korte avstander har bidratt til at dette har fungert godt.
  • Lagspillet mellom Statoil, Shell, Conocophillips +++ har vært meget godt. Dette har vært en suksess da noen avdelinger har lite medlemmer mens andre avdelinger er store. I avdeling sokkel har Statoil vært de som vi andre har spilt mest på lag med, da Statoil er store med mye medlemmer og de organiserer det meste innen 1.linje personell i konsernet.
  • Lederne har kanskje ikke vært de som har profilert seg mest i media, men når de først er ute med noe så viser det seg at det er seriøst/troverdig det de kommer med.
  • Forsikringer og andre tilbud ligger +/- på samme nivå som de andre, men tryggheten til at en får hjelp om en trenger det har vært viktig.
  • Vi er en organisasjon som tar vare på fagarbeidere og ledere i selskapet. Mange av våre medlemmer blir ofte forespurt om opprykk, noe som viser hvor vår medlemsmasse ligger. Dette er noe som vi arbeider bevist mot og ser at vi ofte lykkes med.
  • Jeg har deltatt på mange årsmøter, konferanser, forhandlinger, meklinger, kurs med mer, møtt mange gode kollegaer fra oljeindustrien som har gjort sitt til at jeg har mye og se tilbake på nå når jeg ikke skal jobbe på fulltid lenger.

Jeg har hatt mange gode år i Lederne og oppfordrer andre til og melde seg inn.

Mvh
Rune Rekkedal
Conocophillips