Utvalg

Representanter i Utvalg

Lederne er representert i mange utvalg innen Region Olje og Gass.

Grunnet større samarbeid mellom selskapene på norsk sokkel og den internasjonaliseringen som idag pågår, ser Lederne viktigheten av å sitte i sentrale utvalg som er med på å styre den utviklingen som idag blir tvunget frem av forretningshensyn. Ledernes avdelinger i de forskjellige selskapene står sammen for å fremme våre syn i både sentrale og lokale utvalg.

Eksempler på utvalg i Ptil og NOG:

Sikkerhetsforum m/underutvalg
Samarbeid for sikkerhet m/underutvalg
Regelverksforum m/underutvalg
Livbåtnettverksutvalg
Standardiseringsutvalg
Arbeidsgruppe NOG/NR Retningslinje 024 (opplæring bore- og brønnoperasjoner)
HMS Nordområdene
Områdeberedskap
Arbeidsgruppe: Alternativ persontransport mellom innretningene og land