VI STILLER OPP FOR VÅRE MEDLEMMER

Vår fagforening har i alle år stilt opp for våre medlemmer når rettigheter har blitt krenket og avtaler brutt. Vi vil fortsette å jobbe med å løse de fleste saker på en måte som både den ansatte og bedrift er fornøyde med, men i de tilfellene dette ikke lar seg gjøre stiller vi opp med de midler som er nødvendige.

I andre sammenhenger jobber vi stadig med å forbedre arbeidsvilkår for våre medlemmer.

Pensjonssaken
Her måtte vi dessverre helt til rettsalen for at selskapet skulle respektere den avtalen de inngikk med våre medlemmer som gikk over i pensjonistenes rekker. Vi mente hele tiden at den avtalen som var skrevet og undertegnet medførte større økonomiske forpliktelser for selskapet enn de ville innrømme. Vårt syn slo gjennom i rettsaken som ble gjennomført, og selskapet ble dømt til å overholde den avtalen de selv hadde vært med på å inngå. Dette resulterte i betydlige økonomiske etterbetalinger til alle de som var innbefattet av avtalen, ikke bare våre egne medlemmer. Vi står for det vi mener er rett.

Tap av helsesertifikat
Vi har dessverre hatt saker hvor helsesertifikater har blitt fratatt våre medlemmer på det vi mente var uriktig grunnlag. Vi har kjempet mot disse avgjørelsene og vunnet frem med vårt syn ved bruk av forskjellige midler, slik at de det gjelder har kunnet gjenoppta det arbeidet de i en periode har blitt fratatt. Dette betyr kanskje ikke mest for de ansatte generelt, men for den enkelte det gjelder betyr det uendelig mye mer.

Nedbemanningsprosesser og omorganiseringer
Foreningen har gjennom flere stridigheter hatt sine ord i behold når det gjelder å stille opp for sine medlemmer gjennom tunge tider hvor nedbemanning og annen skremselspropaganda har tynget vår hverdag. Slike prosesser er grundig regulert gjennom lovverk og det er en feil og en riktig måte å gjøre dette på. Vi har flere ganger arbeidet for våre medlemmer og stått på kravene med loven i hånd. De ansatte skal ikke presses til å ta avgjørelser som får store konsekvenser på sikt alene, og vi som forening skal være en buffer mellom den ansatte og selskapsledelsen slik at alle avgjørelser blir både gjennomtenkte og fornuftige. Sammen lar vi oss ikke presse.