Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-155

Agil ledelse: Hvordan få gjort mer for mindre uten intern friksjon

Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen

Opplever du at du hele tiden henger etter i prosjekt, og at tidsfrister er vanskelig å holde? Ønsker du å lære deg hvordan du med enkle grep kan øke sannsynligheten for et godt drevet og vellykket prosjekt? Føler du at mye av tiden din som leder går i prosesser og verktøy, istedenfor å kunne fokusere på å utvikle og se menneskene i teamet ditt og samspillet mellom dem? Savner du en flatere struktur i din organisasjon, men er usikker på hvordan du skal lykkes med dette? Da er dette kurset perfekt for deg!

Agil ledelse har de senere årene skutt fart i popularitet. Selv om man som oftest hører IT-prosjekt blir utviklet agilt, er det i dag ingen begrensninger på hvilke prosjekt man kan bruke agil ledelse på. Det vi vet er at de prosjektene som gjennomføres agilt scorer bedre på tid, kvalitet og gjennomføringsgrad – uavhengig av bransje. Derfor er det naturlig når vi nå ser at flere og flere prosjekter blir ledet agilt.

Agil ledelse er gøy hvor menneskene blir satt i sentrum, og hvor man bruker enkle grep til å motivere, begeistre og ikke minst la mennesker jobbe med det de er best på.

Dette heldagskurset gir en perfekt innføring i agil ledelse. Du vil lære når og hvordan dette vil styrke deg som leder. Målet vårt er at du skal bli inspirert til å jobbe videre med agil ledelse etter gjennomført kurs, hvor du sammen med dine medarbeidere starter å ta i bruk de ulike verktøyene og metodene som du lærer på dette kurset.

Erfarne coacher vil lede deg gjennom en spennende og nytenkende dag. Kurset er basert på høy grad av interaktivitet og aktiviteter, som vil bidra til at du føler deg klar til å gjennomføre prosjektene dine bedre, raskere og med høyere gjennomføringsgrad.

 

 

Velkommen

 • Registering & Mingling
 • Lederløftet
 • Økt effektivitet gjennom agil ledelse
 • Når du trenger mer hurtighet og presisjon – bruk agil ledelse
 • Pause
 • En prosess som flater ut, skaper kreativitet og myndiggjør
 • Lunsj
 • Vi øver oss på agil prosess
 • Pause
 • Det finnes ikke agile ledere – Bare agile team
 • Vi øver oss på agile roller
 • Avslutning

Kurset holdes på Thon Hotel Rosenkrantz. Vi dekker reisekostnader men ikke overnatting.
Prosjektnummeret er K-155

Anri Håvard Hebib jobber med lederutvikling daglig for Direktoratet for Økonomistyring, Lånekassen med flere og brenner virkelig for faget.

Han har master i ledelse fra University of Sydney, Business School, og faglig tyngdepunkt på nyere lederutviklingsteori og fremtidsledelse hvor han hele tiden er oppdatert på det nyeste og beste innenfor lederutvikling og ledertrening. Autorisert innenfor agil ledelse, hvor han bruker mye tid på å coache mellomledere i offentlig og privat sektor.

Sara Landsverk jobber med lederutvikling daglig for flere offentlige og private aktører, og har en mastergrad i «Organisasjon, ledelse og arbeid» i fra Universitet i Oslo.

Sara er ekspert på agil ledelse, hvor hun har skrevet mastergrad om agil ledelse opp mot tjenestedeign i offentlig forvaltning. Hun har også bakgrunn i fra IT-bransjen, hvor hun har jobbet med ledelse, rådgiving og salg men hvor hun i dag jobber med coaching av ledere på mellomledernivå.

For medlemmer i region Vest/Samvirke og Olje&gass