Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarer

Arendalsuka- Moderniser Norske Arbeidstakerorganisasjoner

Madam Reiersen

Moderniser norske arbeidstakerorganisasjoner!

Trendene i arbeidslivet endrer seg raskt, men norske arbeidstakere vil ha et uendret behov for trygghet og forutsigbarhet – slik sikres også en stabil samfunnsutvikling som tar vare på befolkningen og sørger for rettferdig fordeling.

Imidlertid faller organisasjonsgraden raskt, og tegn kan tyde på at de fleste norske arbeidstakerorganisasjonene ikke henger helt med.

Organisasjonen Lederne gjennomgår nå en omfattende strategiprosess som har mål om å tilpasse organisasjonen. Tvinger en ny kultur seg frem for norske arbeidstakerorganisasjoner? Hva bør i så fall norske arbeidstakerorganisasjoner gjøre for å tilpasse seg fremtidens arbeidsliv og fremtidens arbeidstaker?

Forelesere som er på plass:

Forbundsleder Audun Ingvartsen (innleder og til debatt), strategisk leder Henriette Grønn?, arbeidsminister Anniken Hauglie, NHOs direktør for arbeidsliv Nina Melsom, Rode M. Hegstad (leder av Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU), kandidater fra Årets Unge Ledere-kåringen, Torstein Tveit Solberg, Stortingsrepresentant AP (alt 2), LO svarer på mandag Debattleder Tor Hæhre

Velkommen

  • Oppstart
  • Avslutning

Seminaret holdes på Madam Reiersen
Det dekkes ikke reiseutgifter

For alle som ønsker å vite mer om Lederskap