Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Politiske og interne møter

Årsmøte avdeling Vestfold

Hotell klubben, Tønsberg

Innkalling til årsmøte

Lederne avdeling Vestfold inviterer alle sine medlemmer til årsmøte 20. mars 2019 klokken 18.00 på Hotell Klubben, Tønsberg.

Agenda:

 • Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder
 • Valg av referent og protokollunderskrivere
 • Godkjenning av styrets årsberetning 2018
 • Godkjenning av regnskap for 2018 med revisors beretning
 • Budsjett 2019
 • Handlingsplan 2019
 • Fastsette lokal kontingent
 • Valg
 • Informasjonskanal mellom avdelingen og medlemmer – lukket facebookgruppe
 • Medlemsundersøkelse
 • Orientering om organisasjonsendringer i Lederne ved Christen Wallekjær Olsen, rådgiver seksjon for kommunikasjon, organisasjon og utvikling i Lederne.
 • Samarbeid med avdeling Grenland
 • Innkomne forslag

Følgende verv er på valg:

Kasserer

3 styremedlemmer

Vara

Valgkomitè

Det blir servering og sosialt samvær i restauranten etter årsmøtet.

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 27. februar 2019.

Forslag eller spørsmål kan sendes til 039vestfold@gmail.com

eller på tlf. 92686943.

Agenda

Velkommen

 • Oppstart

Årsmøtet holdes på Hotell Klubben, Tønsberg
Nedre Langgate 49
Se Agenda under beskrivelse.

Samtlige medlemmer og Styret i Lederne avdeling Vestfold.