Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

KonferanserK-117

Vekst og attføringskonferanse

Thon hotell Arena, Lillestrøm

Velkommen til Vekst og attføringskonferansen

 • Innregistrering og lunsj kl 12.00
 • Oppstart
 • Vekst- og attføringsbransjen i et fremtidsperspektiv!
 • Avslutning
 • Middag

Velkommen til dag 2

 • Oppstart
 • Det medmenneskelige aspektet rundt omstillingsprosesser
 • Omstillinger og nedbemanninger
 • Lunsj
 • Omstillinger og nedbemanninger fortsetter.
 • Avslutning og oppsummering

Konferansen holdes på
Thon hotell Arena, Lillestrøm,
Nesgata 1, 2004 Lillestrøm, Norge

Alle flybilletter må bestilles før 31.12.2017
Prosjektnummer er K-117

Konferansen er åpen kun for medlemmer i vekst- og attføringsbedrifter. Begrenset antall plasser.