Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-133

Avdelingsstyrerkurs

Lederne

KURS I STYREARBEID FOR LEDERNE-AVDELINGER

Kurset er primært forbeholdt avdelingsledere og avdelings-kasserere. I kurset blir det fokusert på avdelingens struktur og plassering i organisasjonen Lederne. Det blir gjennomgang av de mest relevante vedtektene i Lederne som blant utgjør en stor del av rammen for hva avdelingene og avdelingsstyrene skal arbeide med. Andre deler av rammeverket vil også bli gjennomgått, som f.eks. personvernregler, Ledernes etiske retningslinjer, samt Ledernes visjon, mål og strategier.

Vi vil videre synliggjøre avdelingsstyrets muligheter for innflytelse og påvirkning i organisasjonen og organisasjons-demokratiet, og sette fokus på og ha dialog om avdelingsstyre-medlemmenes roller og ansvar i sine verv.

For øvrig vil det bli en gjennomgang av forventningene som ligger på avdelingen, både fra Ledernes sentrale funksjoner, de regionale politiske forumene (regionutvalg og regionmøte) og fra medlemmene forøvrig.

Det vil også bli en oppdatert gjennomgang på hva Lederne har å tilby potensielle og eksisterende medlemmer, både for å sikre at kunnskap om medlemsfordelene finnes hos styremedlemmene og at kunnskapen er oppdatert.

Til slutt vil vi bringe inn erfaringsbaserte innspill og gode råd/tips til styrearbeid, herunder også kunnskap om profilering av avdelingen og Lederne i lokalmiljøet gjennom lokale media.

I løpet av kurset vil også 1 fra forbundsledelsen og/eller fra den administrative ledelsen delta i en dialog med kursdeltakerne.

Velkommen

  • Lunsj, åpning, presentasjon, rammer for avdelingsarbeidet
  • Roller for avdelingstillitsvalgte
  • Hva Lederne tilbyr og hva Lederne forventer av avdelingene
  • Felles middag

Velkommen til dag 2

  • Nettsider, medlemsregisteret, bruk av lokal media
  • Strukturert medlemsrekruttering, innspill og gode råd
  • Avslutning og lunsj

Kurset holdes i Ledernes lokaler i Storgata 25 i Oslo.
Avdelingsleder og avdelingskasserer har fortrinnsrett til kurset
Det dekkes reise og overnatting
Prosjektnummer er K-161

Kursledere vil være 2 av Ledernes rådgivere med erfaring fra rådgivning og samarbeid med mange avdelinger.
I tillegg legges det også opp til dialog med 1 fra forbundsledelsen og/eller overodnet administrativ ledelse i Lederne.

Kurset retter seg mot valgt Avdelingsleder og Avdelingskasserer.  Det ligger underforstått at disse formidler kursinnholdet videre inn i sine respektive avdelingsstyrer.

Her holdes kurset