Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Barnehageseminar Tromsø

Scandic Grand Tromsø

Relasjonshøvding

Marco Elsafadi er i tillegg til å være foredragsholder en skikkelig ildsjel og toppidrettsutøver. Marco holder foredrag for næringslivet, det offentlige apparatet og i skolen, og snakker om motivasjon, ledelse, arbeidskultur, teambuilding, å håndtere motgang, mobbing og relasjonenes kraft.

En god blanding av humor og alvor

 Motivasjon kommer til dels innenfra, og er nødvendig for å få deg i gang. Motivasjon skaper engasjement og handlekraft. Det begynner med bevisstgjøring, og er avhengig av vilje for å bli omsatt til handling. Foredraget tilrettelegges praktisk, ved bruk av oppgaver og aktiv dialog med deg som deltaker. Gjennom bevisstgjøring og ansvarliggjøring er det lettere å få deg til å ta neste skritt selv.

Presentasjonen vil gi deg inspirasjon og refleksjoner gjennom en god blanding av humor og alvor.

Å redusere støymomenter i dialogen

 Kommunikasjon foregår på mange forskjellige måter og på mange forskjellige plan. Foredraget tar for seg utfordringer i hverdagen som kan undergrave budskapet. En god kommunikator klarer å redusere potensielle støymomenter i en dialog. Dette og andre aktuelle temaer vil foredraget ta nærmere for seg.

Velkommen til seminaret motivasjon, inspirasjon og kommunikasjon

  • 1630
  • 1830

Seminaret holdes på Scandic Grand Tromsø.
Storgaten 44, Norge

Marco Elsafadi er i tillegg til å være foredragsholder en skikkelig ildsjel og toppidrettsutøver. Marco holder foredrag for næringslivet, det offentlige apparatet og i skolen, og snakker om motivasjon, ledelse, arbeidskultur, teambuilding, å håndtere motgang, mobbing og relasjonenes kraft.