Kurset er dessverre stengt for påmelding. Se andre relevante kurs her

Ufokusert bilde av en gruppe mennesker inne i et møterom. Illustrasjon til sak om permittering og oppsigelse
Webinar

Endringsledelse

Online via din PC/nettbrett/mobil

Endringsledelse er anvendelsen av en strukturert prosess og et sett av verktøy for å lede den menneskelige siden ved forandring, for å oppnå ønsket mål og utfall. Gjennom en systematisk tilnærming til endringsledelse vil du øke sannsynligheten betydelig for å lykkes.

For å øke deltakernes kunnskap og kompetanse på fagområdet, legges det opp til høy grad av involvering. Det deles opp i mindre arbeidsgrupper som vil jobbe sammen i virtuelle diskusjonsrom, utarbeide case og drøfte dette i plenum. Tellmann stiller med erfarne endringsagenter som vil bistå med gruppeoppgaver og gi opplæring i bruk av verktøy for å støtte strukturert endringsledelse.

Læringsutbytte

 • De viktigste suksessfaktorene for å lykkes med endringsledelse
 • Roller og ansvar i endringsarbeidet
 • De viktige fasene i endringsløpet
 • Sentrale verktøy i endringsarbeidet

Kurset «Endringsledelse» er et heldagskurs.

Webinaret er kun for medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Lederne
Lenke til Webinar kommer med bekreftelsen. Dersom du ikke mottar bekreftelse i løpet av 5 minutter, sjekk spamfilteret ditt. Hvis den ikke ligger der, send mail til  kurs@lederne.no

 • Velkommen
 • Ingen endring, ingen gevinst
 • Før endring
 • Lunsj (Med din virtuelle gruppe)
 • Under endring
 • Pause
 • Etter endring

Kun for medlemmer av Lederne.

​Ine Skarrud (32) er innovasjons- og endringsrådgiver i Tellmann. Hun hjelper virksomheter med utviklingsprosjekter fra «A til Å», i fra en idé utvikles og til gevinster realiseres. Ine er opptatt av å benytte verktøy som sikrer en god brukeropplevelse og god gjennomføring.

Amund Breda (43) er seniorrådgiver i Tellmann og fagansvarlig for temaområdet endringsledelse. Han har hjulpet mange virksomheter med å håndtere komplekse prosjekter og vektlegger metodisk tilnærming til endringsledelse. Amund legger stor vekt på å håndtere det teknologiske, organisatoriske og menneskelige i et omstillingsløp.