Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

KonferanserK-164

Energi – og Industrikonferanse 2019

Scandic Stavanger Airport, Sola

Fremtidens energibehov
Hvilke energibehov og energikilder blir mest aktuelle i framtiden? På denne konferansen skal vi presentere ny forskning om framtidig næringslivsutvikling, visjoner og utsikter for vår framtidige energi- og industripolitikk.

Vi spør:
Hvilke tilpasninger må næringslivet foreta seg fremover? Hvordan skal vi innta en proaktiv holdning og omstillingsevne, og hvilke sektorer bør vi ha fokus på? Hvordan skal norske industribedrifter (både petroleumsindustri og annen industri) bruke sin kompetanse, investere, utvikle og industrialisere ny teknologi? Og hvordan skal vi bli en del av løsningen?

Ny forskningsrapport
For å få innsikt i disse spørsmålene har Lederne fått utarbeidet en energirapport ved hjelp av forskere fra  konsulentselskapet Menon Economics Vi presenterer hovedfunnene og mulighetene i rapporten på denne konferansen.

Kjente politikere og fagfolk holder innlegg om energimuligheter:

 • Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Rikard Gaarder Knutsen
 • Administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
 • Stortingsrepresentant og medlem i næringskomiteen på stortinget, Terje Aasland (Arbeiderpartiet)
 • Seniorrådgiver i Bellona, Olaf Brastad
 • Forbundsleder i Lederne, Audun Ingvartsen
 • Konserndirektør Arne Sigve Nylund, Equinor
 • Klimadirektør Bjørn Kjetil Mauritzen, Hydro

Se fullstendig program her. 

Møteleder er seniorrådgiver Tor Hæhre i Lederne.

 

Velkommen

 • Registrering
 • Åpning v/ møteleder Tor Hæhre, seniorrådgiver, Lederne
 • Presentasjon av Menon-rapport om energi/industri v/ forbundsleder Audun Ingvartsen, Lederne
 • Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Rikard Gaarder Knutsen (FrP)
 • Pause
 • Konserndirektør Arne Sigve Nylund, Equinor
 • Adm. direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Norsk Olje og Gass
 • Lunsj
 • Stortingsrepresentant og nestleder i Næringskomiteen, Terje Aasland (A)
 • Seniorrådgiver Olaf Brastad, Bellona
 • Pause
 • Klimadirektør Bjørn Kjetil Mauritzen, Hydro
 • Avslutning og oppsummering v/ forbundsleder Audun Ingvartsen, Lederne

Konferansen holdes på Scandic Stavanger Airport Hotel, Sola.
Lederne dekker ikke reise og opphold på denne konferansen. Ikke-medlemmer betaler kr 750,-

Denne konferansen er åpen for alle – for medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Lederne og andre interesserte.