Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-113

Er det vanskeligere for kvinner?

Scandic Neptun, Bergen

Er det vanskeligere for kvinner?

«Cool it! Pushy women don’t make it to the top» skrev The Sunday Times for noen år siden. Gjelder det nå?

En studie over Storbritannias mest suksessfulle kvinnelige ledere, viser at de har fått lederrollen fordi de har selvtillit og kunnskap. I tillegg våger de å være avslappede, muntre, inkluderende og oppriktig interessert i mennesker rundt seg. Lederstolen var sjelden gulroten i seg selv.

I Storbritannia som i Norge ønsker ikke kvinnelige toppledere å være gode kvinnelige ledere, men gode ledere.

Hensikt: Kjønnsperspektiv på ledelse. Er det annerledes og vanskeligere for kvinner å være leder i Norge?

Innhold:

 Hva med glasstaket? Finnes det?

 Myter, forskning og erfaringer

 Kjønn som variabel

 Kjønn og makt

 Kjønn og språk

Praktiske øvelser, refleksjonsarbeid og gruppediskusjoner

Velkommen

  • Hvor står vi i dagens samfunn mht kvinner og ledelse, erfaringsdeling, myter og forskning.
  • Hvor finnes de usynlige glasstakene?
  • Lunsj
  • Innflytelse og språk
  • Makt og avmakt
  • Glad og stolt leder, meningsbærende ledelse
  • Oppsummering/avslutning

Kurset holdes på Scandic Neptun
Valkendorfsgaten 8, Bergen.
Medlemmer fra Bergen har første prioritet.
Vi dekker ikke opphold. Det vil bli servert lunsj.
Prosjektnummer K-140

Noe av det som gjør Erica Grunnevoll så ettertraktet som foreleser er hennes evne til å få frem dybde og kløkt på en hverdagslig og jordnær måte. Erica skaper gjenkjennelse, hun levendegjør. Erica bringer – så vel gammel som ung, medarbeider som leder, praktiker som teoretiker – inn i det levende liv. Det gjør hun på sin enkle eminente måte ved hjelp av den lune humor og den dype refleksjon. Mennesker ler når de lytter til Erica, de rødmer, de ser ned, de kikker på kollegaen, de nikker, de kjenner deg igjen, det er deres hverdag hun både beskriver og berører. Mennesker kjenner seg igjen når Erica snakker, hun kaller en spade en spade, hennes foredrag er fri for flosker, enkle oppskrifter og hippe trender.

Erica er mangfoldig og allsidig, hun har en egen evne til å fange opp kjernen i kundens situasjon og setter den i fokus i sine foredrag. Derfor eier Erica ingen ferdige foredrags-manus. Hun tilpasser og skreddersyr i forhold til kundens behov.

For medlemmer i region Vest. Avdeling Bergen har første prioritet

Her holdes kurset