Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarerK-167

Finn din beste måte å lede – som kvinne

Scandic Ambassadeur, Drammen

Program – «Finn din beste måte å lede som kvinne»

 Beskrivelse

Bli en leder med større gjennomslagskraft gjennom kunnskap om sammenhengen mellom kjønn og ledelse!

Nå når lederskap koblet til kjønn er mer aktuelt enn noensinne vil deltakerne få verktøyene de ikke visste at de trengte (men kanskje likevel har kjent på?). Dette er en introduksjon til det høyaktuelle temaet kjønnsbevisst lederskap – år 2 etter #metoo.

Innholdet i workshopen baserer seg på de to viktigste suksessfaktorene for moderne lederskap:

  • evnen til å bygge gode relasjoner
  • kjønnsbevissthet

Deltakerne vil få økt bevissthet om fordelene ved relasjonsevner og hva det betyr å lede både kvinner og menn, og å lede som kvinne og mann.

Velkommen

  • Innsjekk. Forventninger og spilleregler.
  • Situasjonen for kvinner i ledelse i Norge i dag. Hva er kjønnsbevissthet i lederskap?
  • Hva er dine styrker og hva er din beste måte å lede på?
  • Lunsj
  • Hva driver deg? Forskjellen mellom ytre krav og forventninger og egen vilje. Hva er det som betyr mest for deg?
  • På hvilken måte er forventninger knyttet til kjønnsnormer?
  • Å lede effektivt som kvinne i eksisterende strukturer og kulturer, og å lede kvinner til framgang.
  • Avslutning

Kurset holdes på Scandic Ambassadeur
Strømsø Torg 7, Drammen
Det dekkes ikke overnatting. Det vil bli servert lunsj.
Prosjektnummer for dette kurset er K-167

Anna Kowalska Lindberg – Anna har arbeidet i ulike sjefs- og lederposisjoner i 15 år, blant annet som forretningsområdesjef, forretningsutviklingssjef og markedssjef. Anna har lang erfaring med ledergruppeutvikling, arbeid i privat og offentlig sektor, internasjonalt arbeid og arbeid med internasjonale organisasjoner. Som sivilingeniør har hun hovedsakelig jobbet innen teknikk og har 25 års erfaring med å jobbe i mannsdominerte organisasjoner.

Anna har siden 2014 utdannet seg innen kjønnsbevisst lederskap i nært samarbeid med Barbro Dahlbom-Hall. Anna jobber også som forretnings- og organisasjonsutvikler, blant annet som rådgiver og profesjonelt styremedlem. Anna er sertifisert veileder i dialogverktøyet SDI.
Anna Kowalska Lindberg er daglig leder og seniorkonsulent i Barbro Dahlbom-Hall Konsult AB.

Siri Maria Midré – Siri er spesialisert innen lederutvikling, teamutvikling og organisasjonsutvikling. Hun har særskilt kompetanse innen relasjonsledelse og kjønnsbevisst lederskap. Siri er utdannet samfunnsgeograf, og har bred internasjonal erfaring. I 15 år har Siri jobbet med utviklingsspørsmål, både innen politikk, samfunn, organisasjoner og med mennesker.

Siri har bakgrunn fra norsk utenrikstjeneste der hun bl.a. virket som diplomat og var nestleder ved den norske ambassaden i Manila. Hun har også vært ansvarlig for Utenriksdepartementets aspirantprogram. Som konsulent jobber Siri i Solid Utvikling innenfor et bredt spekter av bransjer, i både offentlig, privat og ideell sektor. Siri er sertifisert veileder i dialogverktøyet Strength Deployment Inventory (SDI).
Siri Maria Midré er seniorkonsulent i Solid Utvikling AS.

For medlemmer i region Sør og Øst: Det åpnes opp for andre regioner hvis det blir ledige plasser. Kvinner i ledende stillinger på alle nivåer og i alle sektorer og bransjer.