Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Politiske og interne møter

Forbundsstyremøte – Januar

Lederne, Oslo

Kun for forbundsstyrets medlemmer.