Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

K-114

Kroppsspråkets makt i forhandlinger, Trondheim

Clarion hotell og Congress, Trondheim

Vil du mestre kunsten å gripe et publikum, vinne tvilerne over til sin side eller omvende motstanderne til å tenke som deg?

Da må du beherske og forstå eget og andres kroppsspråk? Det er det de gjør, alle de som bruker sin karisma og veltalenhet for å overbevise andre.

Ledere og forhandlere glemmer dessverre altfor ofte betydningen av kroppsspråk når de vil påvirke, derfor bommer de. Mange tror man må ha «naturtalent» for å lykkes, men er det en forutsetning for å kunne påvirke og få gjennomslag? Eller er dette noe vi kan lære oss?
Ja, det kan vi!
På dette kurset gjennomgår vi steg for steg hvordan påvirkning foregår, og hvordan du kan lykkes.

 

Etter kurset vil du:

• Ha innsikt i hvordan ulike emosjoner og intensjoner materialiseres gjennom kroppsspråket vårt.
• Gjenkjenne kroppsspråkssignaler og vite hva de formidler.
• Vite hvordan du selv kan bruke ditt eget kroppsspråk for å skape tillit og få gjennomslag.
• Vite hvordan kroppsspråket ditt kan formidle trygghet, målbevissthet og personlig autoritet.
• Ha innsikt i hvordan du skal unngå å skape utilsiktede misforståelser og skape usikkerhet.
• Ha innsikt i emosjonell intelligens og empati.
• Kunne skape enda bedre relasjoner.
• Ha en god innsikt i hvordan verbal og nonverbal kommunikasjon er integrert.
• Kjenne til suksessfaktorer og fallgruver.

Kurset legger opp til utstrakt deltakeraktivitet.

Ansiktsuttrykk og teknikker

 • Oppstart
 • Hvordan tror du andre oppfatter deg når de ser deg?
 • Budskapet ditt skal ut, – og inn!
 • Forhandlinger handler om utveksling av både ord og visuelle signaler
 • Motparten bak fasaden
 • Fusk eller fakta? Maktspill eller samarbeid?
 • Avslutning dag 1

Hersketeknikk, ta kontroll!

 • Oppstart
 • Bruk kroppsspråket til å øke innflytelsen
 • Ikke la deg dupere av hersketeknikker
 • Hvordan parere vanskelige og spente situasjoner?
 • Ta kontroll, teknikker
 • Egen handlingsplan: Suksess handler om å ligge et hestehode foran
 • Avslutning

Informasjon om kurssted og overnatting:

Clarion hotell og Congress
Brattørkaia 1
7010 Trondheim

Prsojektnummer K-114