Kurset er dessverre stengt for påmelding. Se andre relevante kurs her

Kurs og seminarerS-123

Rigg og forpleiningssamling

Thon Hotel Maritim, Stavanger

Velkommen

  • Oppstart
  • Lønnspolitikk og kriterier for lønnsdifferensiering
  • Pause
  • Utarbeide særavtaler – hvordan går en frem og hva kan være innholdet?
  • Lunsj
  • Tillitsvalgtdel i særavtalen, hva sier hovedavtalen om tid til tillitsvalgtarbeid?
  • Pause
  • Pkt 12 i Lederavtalen, skiftarbeid
  • Q & A ??
  • Avslutning

Kurset holdes på Thon Hotel Maritim, Stavanger