Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Kurs og seminarer

Arendalsuka 2018 – Fremtidens ledere

Thon Hotel Arendal, Arendal

Fremtidens ledere

Synet på ledelse endrer seg i takt med endringene i arbeidslivet. Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler.

Gode ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. De lytter, lærer og deler. De er beslutningsdyktige, tydelige og ærlige. De motiverer til innsats for felles mål. Gode ledere er rollemodeller for andre.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Hvordan tilpasser vi ledelse i den norske arbeidslivsmodellen til trender vi ser kommer i arbeidslivet, ikke minst kombinert med behovet for trygghet og organisering av arbeidslivet?

Forelesere som er på plass:

Nestleder Liv Spjeld By (innleder og til debatt), Årets Unge Leder???, Tiril Rustand Halvorsen (Tankesmien Agenda, forfatter av rapporten «Den norske lederen», Lise Hammergren, Direktør BI Executive, Kristi Agerup, Senterleder School of Management, PhDOslo Met. Debattleder Tor Hæhre.

Velkommen

  • Oppstart
  • Avslutning

Seminaret holdes på Thon Hotel Arendal
Det dekkes ikke reiseutgifter

For alle som ønsker å vite mer om Lederskap