Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Frokostseminar – Situasjonsbestemt ledelse,Oslo

Lederne, Oslo

Introduksjon til SLII®

 • Oppgave: Den beste/dårligste lederen
 • Beskrivelse av en situasjonsbestemt leders tre ferdigheter
  • Sette mål
  • Diagnostisere
  • Matching
 • Beskrivelse av de seks SLII-samtalene

Match-Mismatch

 • Video med eksempler på mismatch og matching av lederstil

Den første ferdigheten til en Situasjonsbestemt leder: Sette mål

 • SMART-mål

Den andre ferdigheten til en Situasjonsbestemt leder: Diagnostisere

 • Karakteristikker og navn på de fire utviklingsnivåene

Den andre ferdigheten til en Situasjonsbestemt leder: Matching

 • Beskrivelser av de fire lederstilene

SLII®-app

 • Møtedeltakerne får gratis tilgang til vår norske app som de kan bruke i sin hverdag som ledere for å matche sin lederstil.

Aktivitet: Spredningsdiagram

 • Litt bevegelse før vi avslutter møtet! Denne aktiviteten er fantastisk som oppsummering, og hjelper virkelig til å få deltakerne til å bli beviste på at SLII® handler om hvilket nivå medarbeideren er på et mål eller en oppgave.

Frokostmøtet blir levert i ren Blanchard-ånd, dvs rett på sak, uten å bruke tid på å presentasjon/introduksjon av annet enn SLII®. Målet er at møtedeltakerne skal sitte igjen med læring etter to effektive timer!

Velkommen til frokostseminar

 • Frokost
 • Oppstart
 • Avsluttes

Frokostseminaret holdes i Ledernes lokaler
Storgata 25, 0184 Oslo. Tlf 22545150

Pål Lillebø

Pål er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har Masterfaget HMS-ledelse fra UiS. Pål er sertifisert trener i SLII®, sertifisert coach HR-Norge, og har undervist i en årrekke med gode tilbakemeldinger fra et tusentalls kursdeltakere innenfor temaene kommunikasjon, ledelse, service og HMS for selskaper som TV2, NHH, Aarbakke, Hitec Vision, Apply m.fl. Pål er også gjesteforeleser ved BI Nydalen.