Kurset har dessverre utgått. Se flere relevante kurs her

Frokostseminar – Situasjonsbestemt ledelse,Oslo

Lederne

Introduksjon til SLII®

 • Oppgave: Den beste/dårligste lederen
 • Beskrivelse av en situasjonsbestemt leders tre ferdigheter
  • Sette mål
  • Diagnostisere
  • Matching
 • Beskrivelse av de seks SLII-samtalene

Match-Mismatch

 • Video med eksempler på mismatch og matching av lederstil

Den første ferdigheten til en Situasjonsbestemt leder: Sette mål

 • SMART-mål

Den andre ferdigheten til en Situasjonsbestemt leder: Diagnostisere

 • Karakteristikker og navn på de fire utviklingsnivåene

Den andre ferdigheten til en Situasjonsbestemt leder: Matching

 • Beskrivelser av de fire lederstilene

SLII®-app

 • Møtedeltakerne får gratis tilgang til vår norske app som de kan bruke i sin hverdag som ledere for å matche sin lederstil.

Aktivitet: Spredningsdiagram

 • Litt bevegelse før vi avslutter møtet! Denne aktiviteten er fantastisk som oppsummering, og hjelper virkelig til å få deltakerne til å bli beviste på at SLII® handler om hvilket nivå medarbeideren er på et mål eller en oppgave.

Frokostmøtet blir levert i ren Blanchard-ånd, dvs rett på sak, uten å bruke tid på å presentasjon/introduksjon av annet enn SLII®. Målet er at møtedeltakerne skal sitte igjen med læring etter to effektive timer!

Velkommen til frokostseminar

 • Frokost
 • Oppstart
 • Avsluttes

Frokostseminaret holdes i Ledernes lokaler
Storgata 25, 0184 Oslo. Tlf 22545150

Her holdes kurset